2021

Redaktorzy tematyczni

Arndt Büssing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy

Roman Ceglarek (dydaktyka),Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska

Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska

Radosław Malinowski (socjologia pracy) - Tangaza University College,Kenia

Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) - Uniwersytet Jagielloński, Polska

Andrea Óhidy (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy

Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska

Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universitžt Eichstžtt-lngolstadt, Niemcy

Ireneusz M. Świtała (problemy społeczne) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska

Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) -Katholische Universitžt Eichstžtt-lngolstadt, Ingolstadt, Niemcy

 

Redaktor statystyczny

Diana Antoci

 

 

Korekta językowa

Lilia Constantinov