Prawa autorskie i udostępnianie

Labor et Educatio to czasopismo publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.

Począwszy od 2017 roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
(CC BY-NC-ND 4.0)

Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Więcej szczegółów o licencji CC BY-NC-ND 4.0 znajdą Państwo na stronie:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Treść licencji dostępna pod linkiem:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Polityka archiwizowania

Czasopismo jest archiwizowane cyfrowo w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej w ramach wykonywania prawa o przekazywaniu egzemplarza obowiązkowego do narodowego zasobu bibliotecznego. Adres repozytorium: www.polona.pl

Ponadto artykuły publikowane w czasopiśmie są archiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.