Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny: Norbert G. Pikuła – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Sekretarz Redakcji: Katarzyna Białożyt – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Zespół Redakcyjny:

Manfred Cassens – FOM Hochschule, Niemcy

Reginald Cruz – Tangaza University College, Kenia

Marcus Fink - Geschäftsstelle KJR München-Land, Niemcy

Andrzej Jastrzębski - Saint Paul University w Ottawie, Kanada

Józefa Matejek - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Anna Mirczak- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Od 2013 do 01.10.2018 czasopismo afiliowane było w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.