Umowy, formularze

Umowa dla autorów
   
Formularz recenzencki

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.