Umowy, formularze

Umowa dla autorów   
   
Formularz recenzencki   

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.