Indeksacja w bazach danych

Baza ARIANTA

BazHum

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO Publishing

ERIH PLUS

Google Scholar

INDEX COPERNICUS ICV 2020 100,00

Most Wiedzy

EUROPUB 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

POL-index

ROAD

THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (CEJSH)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.