Call for Papers

Numer 7/2019

Zapraszamy do składania artykułów najnowszego numeru Labor et Educatio poprzez platformę: http://laboreducatio.pl

Termin nadsyłania artykułów do numeru 7/2019 to 15.09.2019.

Tematyka artykułów (temat przewodni nowego numeru): Edukacja

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.