Labor et Educatio

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek

Labor et Educatio to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Spraw Społecznych  Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika.

Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowego myślenia w pedagogice społecznej, pedagogice pracy, edukacji, wybranych kwestii pracy socjalnej, socjologii i gerontologii. Problematyka czasopisma oscyluje wokół najbardziej aktualnych zagadnień i kwestii społecznych w odniesieniu do wszystkich aspektów i okresów życia człowieka. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.

Pierwszy numer ukazał się w 2013 roku i zawiera artykuły dotyczące wielowymiarowości pracy ludzkiej. Drugi numer z 2014 roku, oscyluje problematyką wokół wyzwań współczesnego rynku pracy i grup narażonych na wykluczenie z niego. Numer ten został poszerzony o następujące działy: Sprawozdania z konferencji naukowych oraz Recenzje najnowszych publikacji naukowych. Numer trzeci z roku 2015 porusza szeroko rozumianą tematykę edukacji. Od tego numeru w czasopiśmie publikowane są artykuły w językach kongresowych, pojawił się również nowy dział Varia. W numerze czwartym z roku 2016 znalazły się artykuły poruszające zagadnienia kariery zawodowej oraz rynku pracy. Numer piąty z 2017 roku porusza problematykę edukacji, szkolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma Labor et Educatio artykułów, recenzji i sprawozdań teoretyków i badaczy z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

W czasopiśmie przedstawiono oryginalne własne poglądy Autorów, które nie zawsze podziela Redakcja i Wydawca.

Od roku 2018 czasopismo wydawane jest w całości w języku angielskim.

Zapraszamy do składania artykułów do najnowszego numeru Labor et Educatio poprzez platformę: http://laboreducatio.pl

ISSN 2353-4745
e-ISSN 2544-0179
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego. Uniwersytetu Pedagogicznego

Labor et Educatio, 9 (2021)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Opublikowano online: grudzień 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 5–7
Data publikacji online: 31 grudnia 2021

STUDIES

On the Effectiveness of the Solution-Focused Approach and Coaching in the Work of Social Services

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 9–28
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.001.15355

The Therapeutic Values of the Programme “Remembering Yesterday, Caring for Today” in Dementia Care

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 29–41
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.002.15356

A Multidisciplinary Perspective of the Existential Loneliness of Older People

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 43–58
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.003.15357

Virtual school 

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 59–65
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.004.15358

Distance Education

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 67–82
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.005.15359

RESEARCH

Successful School Leadership in Times of COVID-19 Pandemic: Fostering Resilience in Teachers and Schools in Poland

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 83–101
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.006.15360

Nature of Employee Engagement: Rethinking its Levels 

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 103–125
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.007.15361

Subjective Aspects of the Functioning of Employees in the Organization

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 127–141
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.008.15362

Educational Aspects of Supported Employment as an Exemplification of Actions for the Policy of Social Cohesion Based on Polish Experiences 

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 143–152
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.009.15363

Lithuanian Active Labour Market Policy in 2009–2020: a Social Investment Perspective

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 153–167
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.010.15364

Impact of Learning Resources Improvisation on Biology Instruction in Senior Secondary Schools in Ondo South Senatorial District in Nigeria

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 169–184
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.011.15365

Motivation for Studying Mathematics of the Students in Post-secondary Technical Vocational Education – Future Primary School Teachers in the Republic of Moldova

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 185–195
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.012.15366

Impact of Covid-19 Pandemic on Students Learning Outcomes in Universities in Osun State, Nigeria 

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 197–215
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.013.15367

REVIEWS

REVIEW OF THE BOOK EDITED BY Joanna Ludwika Pękala and Katarzyna Białożyt-Wielonek entitled Areas of (un)certainty in the work of the contemporary teacher

Labor et Educatio, 9 (2021), s. 217–223
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/25439561LE.21.014.15368