Zespół redakcyjny

Redaktorzy:

Dorota Szumska, Krzysztof Ozga


Sekretarz redakcji:

Gabriela Dudek-Waligóra