Kontakt

Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków, 
tel.: + 48 12 663 2510
e-mail: kozga.uj@gmail.com