Język i metoda Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku

Redaktorzy: Dorota Szumska, Krzysztof Ozga
Sekretarz redakcji: Gabriela Dudek-Waligóra

Seria Язык и метод . Русский язык в научных исследованиях XXI века (Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku) jest redagowana w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego . Jest to pierwsza wydawana w Polsce seria, której celem jest inicjowanie wymiany poglądów z zakresu zagadnień metodologicznych pomiędzy badaczami języka rosyjskiego w Polsce i za granicą oraz promowanie polskich uczonych prowadzących badania w tej dziedzinie w skali międzynarodowej. Językami serii są rosyjski i angielski. Tomy serii wydawane są co trzy lata. Słowa kluczowe: językoznawstwo, współczesne językoznawstwo rosyjskie,  współczesne metodologie lingwistyczne.

ISSN 2299-5668
e-ISSN 2391-9981

  • 2021
  • 2019
  • 2016
  • 2015
  • 2012