Media Biznes Kultura Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, Uniwersytet Gdański

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska

„Media Biznes Kultura" to czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Komisją Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności.  Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy.

Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki a mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w języku polskim i języku angielskim.

ISSN 2451-1986
e-ISSN 2544-2554
Punkty MNISW: 2019: 20 | 2021: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska
Opublikowano online: 21 grudnia 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Media we Francji w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej Klausa Schwaba. Wybrana problematyka

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 9-22
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.014.13178

Rynek prasy kobiecej we Francji w XXI wieku. Charakterystyka na podstawie wybranych tytułów – wstęp do badań

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 23-33
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.015.13179

Rynek prasy drukowanej w Turcji w latach 2012–2020

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 35-56
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.016.13180

Wykorzystanie Twittera w kampanii wyborczej Donalda Trumpa

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 59-71
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.017.13181

Komunikowanie lokalnej instytucji kultury na przykładzie Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego w Elblągu

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 73-91
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.018.13182

Wyborcza kampania samorządowa w 2018 roku na łamach lubelskich dzienników

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 93-113
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.019.13183

Telewizja jako aktor polityczny w ocenie społecznej Polaków

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 115-129
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.020.13184

Polish socialist advertising in 1945–1989: Status and sources of and outlooks for the research

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 131-148
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.021.13185

The fourth power? Women in media and in the journalistic profession – equality contexts

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 151-162
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.022.13186

Research on the identification of messages contained in the implicatures of advertisements of over-the-counter products sold in pharmacies in Poland

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 163-175
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.023.13187

Wizerunek starszych konsumentów – wstępne wyniki badań empirycznych studentów kierunków ekonomicznych

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 171-191
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.024.13188

Polsat Games – the new approach to a speciality channel

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 193-205
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.025.13189