Media Biznes Kultura Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, Uniwersytet Gdański

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska

„Media Biznes Kultura" to czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Komisją Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności.  Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy.

Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki a mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w języku polskim i języku angielskim.

ISSN 2451-1986
e-ISSN 2544-2554
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska
Opublikowano online: 20 grudnia 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O zjawiskach kryzysowych w mediach (nie tylko w Polsce) – refleksje obserwatora

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 9-18
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.001.12411

Stygmatyzacja medialna public relations. Wyniki badania sposobów przedstawiania PR w polskich czasopismach opinii (2011–2016)

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 19-34
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.002.12412

Pasja czy biznes? Wizerunek amatorskich klubów piłkarskich w mediach społecznościowych

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 35-51
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.003.12413

Dobroć a skuteczne komunikowanie w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 53-64
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.004.12414

Wartość dobrego słowa w kompetencjach komunikacyjnych

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 65-77
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.005.12415

Związek informacji ze sfery prywatnej z działalnością publiczną jako okoliczność legalizująca naruszenie przez media prywatności osób publicznych. Analiza orzecznictwa sądowego

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 81-94
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.006.12416

Bezpieczeństwo państwa i niepokoje społeczne na łamach „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Solidarność” po wyborach 4 czerwca 1989 roku

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 95-107
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.007.12417

Funkcja agitacyjno-propagandowa podziemnych biuletynów zakładowych NSZZ „Solidarność”

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 109-123
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.008.12418

Rola komunikacji społecznej w pozyskiwaniu akceptacji dla energetyki jądrowej we Francji. Przypadek Lokalnych Komitetów Informacyjnych

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 125-138
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.009.12419

Commodifying the Oriental Other. Liberal American media and reproduction of racism

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 139-149
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.010.12420

Bestie i ludzie. „Wilkołak” Adriana Panka i figura „hitlerowskiego psa” a semiotyka komunikacji

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 153-167
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.011.12421

Patostreaming – ciemna strona internetu. Analiza zjawiska na wybranych przykładach

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 169-180
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.012.12422

Sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji Medialnej „Media w przestrzeni społecznej – przestrzeń społeczna w mediach”. Bielsko-Biała, 13 grudnia 2019

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 183-185
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.013.12423