Media Biznes Kultura Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Uniwersytet Gdański

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska

„Media Biznes Kultura" to czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Komisją Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności.  Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy.

Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki a mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w języku polskim i języku angielskim.

ISSN 2451-1986
e-ISSN 2544-2554
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska
Opublikowano online: czerwiec 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Tradycje polskiego medioznawstwa

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 7-25
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.001.16109

Współczesne trendy badawcze w komunikacji perswazyjnej – od zarządzania do neuronauki

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 27-45
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.002.16110

Binge watching – definiowanie fenomenu na podstawie przeglądu literatury przedmiotu

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 47-66
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.003.16111

Family digital well-being: The prospect of implementing media technology management strategies in Polish homes

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 67-80
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.004.16112

News Shareability in the COVID-19 Period

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 81-95
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.005.16113

Pandemia koronawirusa na łamach tygodnika „Newsweek Polska”

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 97-112
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.006.16151

Zdrowie na sprzedaż? Telewizyjne reklamy farmaceutyków a peryferyjna droga perswazji

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 113-124
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.007.16152

Crowdfunding jako metoda finansowania podcastów – analiza motywacji patronów wspierających „Raport o stanie świata”

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 125-141
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.008.16153

Polskie media internetowe wobec populizmu w amerykańskiej kampanii prezydenckiej w 2020 roku

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 143-156
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.009.16154

System medialny w Chinach

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 157-170
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.010.16155

Debata w obrazkach. O zawartości politycznych memów internetowych

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 171-188
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.011.16156