KOMUNIKACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Sortuj według

Naukowa młodość i dojrzałość – perspektywy medialne i pozamedialne

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 23-31
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.001.7648

A good priest in the tabloid. Image tendencies and the boundaries of anti-clericalism in the media

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 33-46
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.002.7649

Figura wroga w ideologii i propagandzie XX-wiecznych totalitaryzmów – przyczynek do dyskusji

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 47-63
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.003.7650

Projekt „Zrozumieć Sierpień” jako przykład wdrożenia koncepcji audience development

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 65-76
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.004.7651

Promocja Polski i kultury polskiej za granicą w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 77-91
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.005.7652

Santo Subito, Bimberro Grande i Pico de Waszczykowski (2017 m) – wykreowany w przestrzeni Internetu fikcyjny kraj San Escobar (wpływ kontekstu na strukturę pojęcia)

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 93-106
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.006.7653

JĘZYK MEDIÓW

Rzeczywistość medialna w przekładzie: między ekwiwalencją przekładową a strefą nieprzekładu

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 109-118
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.007.7654

My naród – czyli kto? Kategoria my – oni w przemówieniach Jarosława Kaczyńskiego z okazji rocznic smoleńskich

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 119-129
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.008.7655

Żywiec pasuje jak nalał… O perswazyjnych środkach słowotwórczo-frazeologicznych w tekstach reklam

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 131-148
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.009.7656

Młodzież szkolna daje przykład – wycinki prasowe w kronikach szkół wiejskich (na przykładzie powiatów tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego)

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 149-164
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.010.7657

Retoryczny post, czyli wielka kariera pewnego przedrostka

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 165-177
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.011.7658

VARIA

Dźwiękowa identyfikacja bohaterów w reportażu radiowym

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 181-195
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.012.7659

Cyfryzacja jako szansa na uniknięcie Europy dwóch prędkości – problem wykluczenia cyfrowego w Polsce i województwie pomorskim

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 197-212
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.013.7660