Stereotypy płci na polskim YouTube

Magdalena Iwanowska,

Joanna Bitowt,

Sandra Czarnowska,

Magdalena Damaske,

Paulina Jurczyk,

Karolina Kraczek

Abstrakt

Gender stereotypes on Polish YouTube

The aim of the study presented in this paper was an analysis of the content of two popular among Polish teenagers YouTube channels: AbstrachujeTV (the authors are men) and Szparagi (the authors are women). 46 episodes were content analysed. The analysis was conducted at an angle of performed stereotypes applied to women. Both channels contain short sketches which ‘ridicule’ the reality and use character stereotyping. Special attention was paid to explore the relationship between characteristic tendencies in presenting women in new media and stereotypes that function in our culture. The differences in presenting women by women-authors and by men-authors were also analysed.

Słowa kluczowe: wpływ mediów, YouTube, Internet, stereotypy płci, analiza zawartości
References

Balcerzak A., Gackowski T., Analiza zawartości [w:] Metody badania wizerunku w mediach, red. T. Gackowski, M. Łączyński, CeDeWu, Warszawa 2009.

Barancovaite K., Construction of Gender Images in the Advertisement of Japanese Style Magazines, „Socialiniai Mokslai” 2006, nr 1 (51).

Bator J., Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, ISP, Warszawa 1998.

Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Connel R., Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics, Allen & Unwin, London 1987.

Deux K., Lewis L.L., Structure of Gender Stereotypes: Interrelationships Among Components and Gender Label, „Journal of Personality and Social Psychology” 1984, t. 5, nr 46.

Dziewanowska K., Wizerunki kobiet w reklamie telewizyjnej w Polsce, https://www.researchgate.net/publication/271325428_WIZERUNKI_KOBIET_W_REKLAMIE_TELEWIZYJNEJ_W_POLSCE_Images_of_Women_in_TV_Commercials_in_Poland (dostęp: 01.10.2017).

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Goodrow C., You know what’s cool? Billion hours, https://youtube.googleblog.com/2017/02/you-know-whats-cool-billion-hours.html (dostęp: 01.10.2017).

Handke K., Wulgaryzmy w języku Polek XX wieku [w:] Polszczyzna dawna i współczesna, red. C. Łapicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.

https://vidstatsx.com/youtube-top-100-most-subscribed-poland-pl-channels (dostęp: 01.10.2017).

Keller E., Berry J.,The Influentials: One American in Ten Tells the Other Nine How to Vote, Where to Eat, and What to Bu, Free Press, Pensylwania 2003.

Klimczak-Ziółek J., Obrazy kobiet i mężczyzn w mass mediach – raport z badań [w:] Płeć w zwierciadle mass mediów: praca zbiorowa, red. K. Wódz, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004.

Kloch Z., Język i płeć: różne podejścia badawcze, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 2000, t. 91, nr 1.

Lakoff R., Język a sytuacja kobiety [w:] B. Stanosz, Język w świetle nauki, Czytelnik, Warszawa 1980.

Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie – środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Makowska-Songin J., Kulturowo-językowa analiza dyskursu płci w reklamach telewizyjnych a rola kobiety i mężczyzny w oczach dziecka, „Kultura i Polityka” 2011, nr 10.

Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1986.

Sikora K., Kilka uwag na temat wulgaryzacji i brutalizacji polszczyzny, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2016, nr 32.

Simonsen T., Categorising YouTube, „MedieKultur/Journal of Media and Communication Research” 2007, t. 27, nr 51.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.

www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ (dostęp: 01.10.2017).