Wojciech Tochman – społeczny rzecznik uchodźców. Zapiski z obserwacji netnograficznej

Agnieszka Całek

Abstrakt

Wojciech Tochman – refugee’s social spokesman. Netnographic analysis

The article is about refugees in the Polish Internet media. The first part is about refugee crisis in Europe. Further, the author presents the results of new media analysis focused on the refugee image in information. This is an explanation of three narrations – two dominating(dehumanization and demonization) and one marginal. The second part is about Polish journalist Wojciech Tochman who represents the marginal narration. He uses his Facebook profile as a tool for supporting refugees’ case. The reporter plays a role of refugees’ social spokesman. This article presents netnographic analysis of his activities on Facebook.

Słowa kluczowe: Wojciech Tochman, uchodźcy, kryzys uchodźczy, Facebook, netnografia
References

Bio, http://tochman.eu/bio/ (dostęp: 12.01.2018).

Boni K., Tochman W., Kontener, Agora, Warszawa 2014.

European Commission, Relocation – sharing responsibility within the EU solidarity between member states. November 2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171114_relocation_eu_solidarity_between_member_states_en.pdf (dostęp: 12.02.2018).

Gladstone R., Stepping Over the Dead on a Migrant Boat, https://www.nytimes.com/2016/10/06/world/europe/migrants-mediterranean.html (dostęp: 12.01.2018).

Jemielniak D., Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia” 2013, nr 154, s. 97–116.

Kapuściński R., Ten Inny, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2017.

Miasto obóz, https://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-miasto-oboz,784926 (dostęp: 12.01.2018).

O nas, http://uchodzcy.info/o-nas (dostęp: 12.01.2018).

PTD//kg, Beata Kempa odwiedziła obóz dla uchodźców, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/beata-kempa-odwiedzila-oboz-dla-uchodzcow-w-jordanii,806536.html (dostęp: 12.01.2018).

Statut, http://refugee.pl (dostęp: 12.01.2018).

Tochman W., Bóg zapłać, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.

Tochman W., Córeńka, Znak, Kraków 2005.

Tochman W., Dzisiaj narysujemy śmierć, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.

Tochman W., Eli, Eli, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.

Tochman W., Jakbyś kamień jadła, Pogranicze, Sejny 2002.

Tochman W., Schodów się nie pali, Znak, Kraków 2000.

Tochman W., Wściekły pies, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2007.

UNHCR The UN Refugee Agency, Mediterranean Situation, http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=2.232821976.779487706.1518475077-834708946.1518475077 (dostęp: 12.02.2018).