Fat cats brought up on Fukuyama and Lyotard … or post-modernity in “Gazeta Polska”

Paweł Kozielski,

Ewelina Gutowska-Kozielska

Abstrakt

This article consists of three parts. In the first one the author presents the key concepts describing postmodernity with the focus on the works of Francois Lyotard. The crisis of narrations of the Polish society after 1989 is described in the second chapter. The last part of the text provides “Gazeta Polska’s” discourse analysis from the point of view of the narration of postmodernity.

Słowa kluczowe: ponowoczesność, postmodernizm, narracja, tradycja, „Gazeta Polska”
References

Baskerville S., Odpowiedź na nihilizm Zachodu, GP 2015, No. 49.

Baudrillard J., Gorące malarstwo, skazany obraz, „Magazyn Sztuki” 1995, No. 6/7.

Baudrillard J., The Intelligence of Evil or tile Lucidity Pact, (trans.) C. Turner, BiddIes Ltd, King’s Lynn 2005.

Baudrillard J., The Consumer Society Myths and Structures, (trans.) C. Turner, Redwood Books, Trowbridge, Wiltshire 1999.

Baudrillard J., Simulacra and simulation, (trans.) S. Glaser, The University Michigan Press, Michigan 1994.

Czapliński P., Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.

Doleśniak-Harczuk O., Europa budzi się z (lewackiego) letargu, GP 2013, No. 44.

Fukuyama F., The End of History?, ”The National Interest” 1989, Vol. 16, p. 3–18.

Heller A., Eseje o nowoczesności, (trans.) J. Hudzik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.

Hofstadter R., The Paranoid Style in American Politics, ”Harper’s Magazine” 1964, No. 11, p. 77–86.

Huntington S., The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & Schuster, New York 1996.

Janion M., Mesjanizm to przekleństwo. List Marii Janion do Kongresu Kultury, http://wyborcza.pl/7,75410,20813344,mesjanizm-to-przeklenstwo-list-marii-janion-do-kongresu-kultury.html (accessed: 25.11.2016).

Karta Klubów „Gazety Polskiej”, http://www.klubygp.pl/karta-klubow-gp (accessed: 20.06.2018).

Kozielski P., O wojnie naszej którą wiedziemy z Tuskiem, Unią i propornograficzną seksedukacją [in:] A. Kalinowska-Żeleźnik, A. Lusińska, J. Maćkiewicz (eds.), Maski dziennikarstwa, Bernardinum, Pelplin 2012, p. 118–133.

Kozielski P., O chorobie Rzeczypospolitej, jaką jest propornograficzna seksedukacja – wprawka do analizy dyskursu prasowego “Gazety Polskiej”, “Ars Educandi” 2014, Vol. XI, 269–278. 53 Cf.: M.C. McGee, The “ideograph”. A link between rhetoric and ideology, “Quarterly Journal of Speech” 1980, No. 66, pp. 1–16.

Kozielski P., Retoryczny post, czyli wielka kariera pewnego przedrostka, “Media, Biznes, Kultura” 2017, Vol. 2, p. 165–180.

Lichocka, J., Ostatni taki wynik, PO, GP 2014, No. 22.

Lilpop J.. Pokłosie kłamstwa, GP 2015, No. 38.

Lyotard F.-J., The postmodern explained to children: correspondence, 1982–1985, (trans).

J. Pefanis, M. Thomas, University of Minnesota Press, Minnesota 1992.

Lyotard F.-J., The Postmodern Condition. A Report on Knowledge, (trans.) G. Bennington, B. Massumi [in:] Theory and History of Literature, Vol. 10, Manchester University Press 1984.

McGee M.C., The ‘ideograph’. A link between rhetoric and ideology, ”Quarterly Journal of Speech” 1980, No. 66, p. 1–16.

Mucha W., Sztorm na ‚archipelagu zadowolonych, GP 2016, No. 1.

Panfil T., Bunt komitetów, czyli jak wycięto listę krajową, GP 2016, No. 22.

Popper K.R., W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu lat, (trans.) H. Kraheslka, Ethos, Warszawa 1992.

Sakiewicz T., Bierzmy odpowiedzialność za całą Europę, GP 2016, No. 26.

Shen H., Kolorowe igranie z życiem, GP 2015, No. 28.

Świrski M., Odpowiedzialność, GP 2015, No. 2.

Tekieli R., Albo będą święci, albo męczennicy, GP 2016, No. 38.

Tekieli R., Daddy, papa and me, GP 2014, No. 2.

Tekieli R., Jak wychować dziecko, by nie było gejem, GP 2014, No. 3.

Tekieli R., Krzyk niczego nie zmieni, GP 2013, No. 1.

Tekieli R., Queer znaczy odmieniec, GP 2015, No. 5.

Tekieli R., Totalitarne państwo liberalne, GP 2016, No. 1.

Terlikowski T., Zakonnice przymusowo w bikini, GP 2016, No. 35.

Terlikowski T., Złodzieje dzieci, GP 2013, No. 50.

Urbankowski B., Poćwiartować Baumana albo…, GP 2013, No. 28.

Wencel W., Kultura jest kluczem, GP 2013, No. 50.

Wencel W., Prawda – rozdział II, GP 2013, No. 14.

Wencel W., Procesor w czaszce, GP 2012, No. 7.

Wencel W., Trzy lekcje historii, GP 2013, No. 27.

Wolski M., Cywilizacja Rozumu, GP 2016, No. 29.

Wolski M., Pożegnanie z monopole, GP 2013, No. 17.

Wolski M., Zderzenie cywilizacji, GP 2015, No. 44.