Wymiary realizacji profilu społeczno-religijnego rozgłośni lokalnej na przykładzie poznańskiego Radia Emaus

Krzysztof Grządzielski

Abstrakt

Dimensions of implementation of the socio-religious profile in a local radio station on the example of Radio Emaus in Poznań

Independent socio-religious stations are an important element of the radio market in Poland, where the phenomenon of networking and program formatting is still progressing. After almost 30 years of development of the Catholic radio, its creators present different visions of programs, radio formats and various approaches to evangelistic content. Radio Emaus, which has been analysed in this article, is an existing radio station of the Archdiocese of Poznań for over 23 years. It is the only local Catholic radio station in Poznań and one of the three operating in Greater Poland. In the article, the author presented details of the goals and assumptions of the socio-religious profile (character) of this station and detailed analysis of the program in selected research period. As a result, the scope of implementation by Radio Emaus of the socio-religious profile, information function and others, related to fulfilling the function of the radio as a local medium, has been showed.

Słowa kluczowe: Radio Emaus, radio lokalne, radiofonia katolicka, media katolickie, analiza zawartości
References

82. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w Radiu Emaus, http://www.archpoznan.pl/ content/view/4055/107/ (dostęp: 14.07.2018).

Albińska K., Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Bloch J., Wasilewski J., Rola serwisów informacyjnych w tworzeniu wspólnoty z odbiorcą [w:] Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Chrapek J., Pięciolecie transformacji radia katolickiego w Polsce (1989–1994) [w:] Pięciolecie transformacji mediów 1989–1994, red. A. Słomkowska, Elipsa, Warszawa 1995.

Doliwa U., Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016.

Fanpage Radia Emaus, https://pl-pl.facebook.com/RadioEmausPoznan/ (dostęp: 14.07.2018).

Gądecki S., Tylko w Panu nadzieja. Tom V, Święty Wojciech Dom Medialny. Wydawnictwo, Poznań 2016.

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego na 20-lecie Katolickiego Radia Emaus, http://www.archpoznan.pl/content/view/3496/109/ (dostęp: 07.07.2018).

Kaszewski K., Nazwa audycji radiowej jako składnik tytułu audycji, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 2.

Koncesja Nr 129/K/2011-R z dnia 03.11.2011 r., KRRiT, Warszawa 2011.

Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce. Tom 1, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008.

Kowalczyk R., Radio lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007.

Pokorna-Ignatowicz K., Radio i telewizja katolicka w Polsce. Uwarunkowanie doktrynalne i rynkowe [w:] Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, red. I. Borkowski, A. Woźny, Arboretum, Wrocław 2003.

Przeciszewski M., Katolicka Agencja Informacyjna. Podstawowe zasady relacji z mediami [w:] Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Secler B., Miejsce i rola katolickich środków społecznego przekazu [w:] Media dawne i współczesne. Tom 1, red. B. Kosmanowa, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2006.

Stachyra G., Radio jako przestrzeń dla rytuału, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2013, nr 9.

Stachyra M., Radio dla muzyki czy muzyka dla radia? Rola DJ-a w radiu [w:] Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Statut „Emaus – Katolickiego Radia Poznań” z 10.05.2008 r. [w:] Dokumenty Arcybiskupa Poznańskiego, Tom II. Statuty, http://archpoznan.pl/pdf/synod/t209.pdf (dostęp: 07.07.2018).

Strona internetowa Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, http://radiokatolickie.pl/ (dostęp: 06.07.2018).

Strona internetowa Radia Emaus, http://www.radioemaus.pl (dostęp: 07.07.2018).

Szczepaniak M., Msza fonogeniczna. Pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, Poznań 2013.

Szczepaniak M., Radio diecezjalne w Poznaniu w służbie lokalnego Kościoła (1991–2012), „Teologia Praktyczna” 2012, t. 12.

Tobolska K., Radiowy złoty środek, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-12-2010/Wiara-i-Kosciol/Radiowy-zloty-srodek (dostęp: 07.07.2018).

Wywiad z Olgą Paszkowską – sekretarz redakcji, archiwum własne autora.

Zagórska K., Program, portal, działanie w poznańskiej radiofonii katolickiej [w:] Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Zagórska K., Tradycja i współczesność radiofonii katolickiej na przykładzie Radia Emaus [w:] Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie, red. J. Sobczak, J. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015.