Wieczorne serwisy informacyjne a kształtowanie opinii

Klaudia Kamieniarz

Abstrakt

Evening news and opinion shaping

The following article is devoted to the qualitative analysis of certain elements of television news. These elements have a major impact on the viewers‘ perception and can intentionally form their personal views. Subjects of the analysis are agenda, previews both at the beginning and in the middle of the program, titles of the news and their visual trailers.

Słowa kluczowe: serwis informacyjny, framing, news, agenda setting, telewizja
References

Dobek-Ostrowska B., Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

Entman R.M., Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, „Journal of Communication” 1993, Vol. 43, s. 51–58.

Entman R.M., Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy, University of Chicago Press, Chicago–London 2004.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Łódzki B., Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, tłum. B. Radwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Nowak E., Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.