Facebook jako narzędzie komunikacji z fanami. Analiza porównawcza aktywności pisarek: Katarzyny Bondy i Katarzyny Puzyńskiej

Kinga Przybysz-Polakowska

Abstrakt

Facebook as a communication tool with fans. A comparative analysis of Katarzyna Bonda and Katarzyna Puzyńska activity

Article includes a presentation and analysis of research (both qualitative and quantitative) conducted during 2019 summer on Facebook profiles that belong to Katarzyna Bonda and Katarzyna Puzyńska. Two-month monitoring of their profiles has delivered valuable data that enabled the verification two hypotheses. The Author assumed, that writer’s “call to action” phrases would positively influence fans’ reactions. The Author also assumed that  both writers would publish posts at the same pace. It turned out that call-to-action phrases are not that important in relationships with fans as one could expect. In addition, major differences between publication frequencies were discovered: Katarzyna Puzyńska was definitely more active. She published more diverse posts, that could be grouped in 4 categories (self-portraits, books’ promotion, nature, other). In Bonda’s case posts could be grouped into two categories (books’ promotion and personal ones). It was also noticed that both writers eagerly interacted with their fans using the potential that new media have.

Streszczenie

Artykuł zawiera prezentację oraz analizę wyników badań (zarówno jakościowych, jak i ilościowych) przeprowadzonych latem 2019 roku na facebookowych profilach pisarek Katarzyny Bondy i Katarzyny Puzyńskiej. Dwumiesięczny monitoring profili dostarczył cennych danych, które umożliwiły weryfikację hipotez badawczych. Autorka założyła, że „wezwania do akcji” kierowane przez pisarki będą pozytywnie wpływały na liczbę reakcji ze strony publiczności oraz że obie pisarki będą dodawać posty z podobną częstotliwością. Okazało się, że „wezwania do akcji” nie są tak istotne w komunikacji z fanami, jak mogłoby się to intuicyjnie wydawać. Dodatkowo wykryto znaczne różnice w zakresie częstotliwości dodawania postów: Katarzyna Puzyńska była zdecydowanie bardziej aktywna, a na jej koncie pojawiały się różnorodne posty, które można przyporządkować do czterech kategorii (autoportrety, promocje książek, natura, inne). W przypadku Katarzyny Bondy postów było znacznie mniej i można je podzielić na dwie zasadnicze kategorie (posty promujące książki oraz osobiste). Jednocześnie spostrzeżono, że obie pisarki chętnie wchodziły w interakcje z fanami, wykorzystując potencjał nowych mediów.

Słowa kluczowe: analiza mediów, Facebook, komunikacja w nowych mediach, pisarze w nowych mediach, komunikacja z fanami
References

Aaty A. Abdelkader Saad Abdel, Koshy S., The use of Facebook as a customer engagement tool by newspapers in the UAE: an exploratory study, „Journal of Media and Mass Communication” 2015, nr 2.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Cieślik K., Nie interesował mnie problem „żołnierzy wyklętych”, ale to, jak on nas dziś infekuje, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,18327598,katarzyna-bonda-w-takiej-sytuacji-juz-nie-wiesz-kim-jestes.html (dostęp: 09.09.2019).

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Kaczor K., Nazywam się Mróz. Remigiusz Mróz. O kreacji marki autorskiej/literackiej w polskim polu literackim/kultury, „Media, Biznes, Kultura” 2019, nr 1.

Kreft J., Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Melosik Z., Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku), „Studia Edukacyjne” 2013, nr 6.

Meng M., Stavros C., Westberg K., Engaging fans through social media: Implications for team identification, „Sport, Business and Management: An International Journal” 2015, nr 5.

Oficjalna strona autorki: http://katarzynabonda.pl/o-autorce/ (dostęp: 08.09.2019).

Oficjalny profil autorki: https://web.facebook.com/katarzyna.bonda/?fref=ts (dostęp: 08.09.2019).

Oficjalny profil autorki: https://www.instagram.com/katarzynabonda/ (dostęp: 08.09.2019).

Oficjalny profil autorki: https://twitter.com/BondaKatarzyna (dostęp: 08.09.2019).

Oficjalna strona autorki: http://www.katarzynapuzynska.pl/o-mnie1/biogram (08.09.2019).

Oficjalna strona autorki: http://www.katarzynapuzynska.pl/english/awards-and-nominations (dostęp: 08.09.2019).

Oficjalny profil: https://www.facebook.com/katarzynapuzynska (dostęp: 08.09.2019).

Oficjalny profil: https://www.instagram.com/puzynska/ (dostęp: 08.09.2019).

Raport: Stan czytelnictwa w Polsce 2018, https://www.bn.org.pl/tag-czytelnictwo (dostęp: 08.09.2019).

Salinas S., Liczba użytkowników Facebooka zwiększa się mimo skandali, http://www.proto.pl/aktualnosci/liczba-uzytkownikow-facebooka-zwieksza-sie-mimo-skandali (dostęp: 10.09.2019).

Tkaczyk J., Facebook jako narzędzie WOM marketingu, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 72.

Twenge J.M., iGen, Smak Słowa, Sopot 2019.

Vaidhyanathan S., Anti-social media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2018.