Jeziora osobliwej muzyki. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi crowdfundingu w projekcie Ania Broda „Thousand Lakes”. Studium przypadku

Marek Sokołowski

Abstrakt

Lakes of peculiar music. The use of modern crowdfunding implements in the Project Ania Broda „Thousand Lakes”. Case study

The article is a case study describing Ania’s Broda music CD project “Thousand Lakes”. The album consists of twenty songs, contains traditional music from Warmia &Mazury. The creation of the album was possible thanks to the modern way of acquiring funds in the form of crowdfunding. This implements that it is based on a new type of culture called the culture of co-creation. With the help of modern social media and by engaging many people, the artist gathered the necessary financial recourses needed to make a CD.

Streszczenie

Artykuł stanowi  studium przypadku (case study) opisujące projekt powstania płyty muzycznej „Thousand Lakes” autorstwa Ani Brody. Płyta składająca się z dwudziestu utworów zawiera muzykę tradycyjną z Warmii i Mazur. Powstanie płyty było możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sposobu pozyskiwania funduszy, jakim jest crowdfunding, oparty na zasadzie kultury współtworzenia. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych mediów społecznościowych i zaangażowaniu wielu ludzi artystka zgromadziła niezbędne środki finansowe potrzebne do nagrania płyty.

Słowa kluczowe: crowdfunding, kultura współtworzenia, nowe media, muzyka ludowa, Thousand Lakes, Ania Broda
References

Adamska-Mieruszewska J., Mrzygłód U., Wykorzystanie finansowania społecznościowego w latach 2011–2014, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 67.

Broda A., Thousand Lakes płyta z muzyką tradycyjną Warmii i Mazur, 2016 Polskie Radio SA i Ania Broda Production.

Brunello A., Crowdfunding: podręcznik, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016.

Brzozowska B., Crowdfunding and crowdsourcing: New challenges for the visual documentation of the city cultures, ,,Przegląd Kulturoznawczy” 2013, cz. B.

Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Collins J., Marillion: autoryzowana biografia, przeł. K. Oszczyk, Wydawnictwo Kagra, Poznań 2004.

Dziuba D., Finansowanie społecznościowe: oferta emisji akcji dla przedsiębiorstw społecznych, „Transformacje” 2016, nr 1/2, s. 269–270.

Dziuba D.T., Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania” 2012, nr 3, s. 88 i nast.

Frańczuk M., Crowdfunding – finansowanie społecznościowe: zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2014, nr 6, s. 48–49.

Gałuszka P., Finansowanie społecznościowe jako nowe wyzwanie badawcze dla nauk o mediach [w:] Film i media – przeszłość i przyszłość. Kontynuacje, red. A. Gwóźdź, M. Kempna-Pieniążek, Wydawnictwo Instytutu Sztuki PAN, Warszawa 2014. https://www.virgin.com/music/how-marillion-pionereed-crowdfunding-music (dostęp: 26.10.2019).

Kordela D., Crowdfunding w Polsce: koncepcja finansowania społecznościowego [w:] Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju: gospodarka, etyka, środowisko, red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2016.

Kowalska A., „Zróbmy to razem!”. Kultura crowdfundingu – studium przypadku [praca niepublikowana], Olsztyn 2017.

Kozioł-Nadolna K., Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, „Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 73, s. 672–673.

Król K., Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu dzięki społeczności, crowdfunding.pl, Warszawa 2013 [dokument elektroniczny].

Staszczyk P., Crowdfunding a prawo polskie: kilka wątpliwości, „Trzeci Sektor” 2016, nr 1, s. 71–73.

Świątek P., Crowdfunding, czyli o biznesie słów kilka, „Notatnik Teatralny” 2015, nr 77, s. 133–134.

Życki C., Crowdfunding – nowoczesna forma finansowania start-upów, „Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstwa” 2013, nr 12, s. 13.