Media Biznes Kultura,2019, Numer 1 (6) 2019

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska
Rok wydania: 2019

Słowa kluczowe: analiza zawartości, etyka, media publiczne, misyjność mediów, telewizja, content analysis, ethic, public media, media mission, television, misja, monitoring, pluralizm mediów, mission, media pluralism, magazyny kobiece, segmentacja, sprzedaż, wydawcy prasy kobiecej, women’s magazines, segmentation, circulation, women’s press publishers, koncentracja kapitału, system medialny Polski, system medialny Francji, capital concentration, Polish media system, French media system, Remigiusz Mróz, marka literacka, polskie pole literackie w XXI wieku, polska literatura popularna XXI wieku, rynek wydawniczy, marketing w polu kultury, , literary brand, Polish literary field in the 21st century, Polish popular literature of the 21st century, publishing market, marketing in the field of culture, polski teatr współczesny, gdańskie teatry studenckie, Bim-Bom, Cyrk Rodziny Afanasjeff, Co To, Polish contemporary theatre, Gdansk student theatres, Co To., życie literackie, Sopot, prasa, czasopisma, literatura, literary life, newspapers, magazines, literature, kompetencja literacka, hermeneutyka, stopienie horyzontów, intersubiektywność, literacy competence, hermeneutics, fusion of horizons, intersubjectivity, tworzenie kultury, kultura internetowa, komunikacja sieciowa, inteligencja zbiorowa, wolność informacji, web 2.0, cultural cultivating, web culture, network communication, collective intelligence, information freedom, Web 2.0., reklama zewnętrzna, rynek reklamy OOH, komunikacja, kontekst, społeczeństwo, outdoor advertising, OOH advertising market, communication, context, society., ideologia technokratyczna, postęp techniczny, gospodarka oparta na wiedzy, moralność i technika, technokracja i religia, Kościół i technika, technocratic ideology, technical progress, knowledge-based economy, morality and technology, technique and religion, Church and technology

MEDIA

Sortuj według

Monitoring programów informacyjnych na przykładzie nadawcy publicznego w aspektach etycznym i prawnym dotyczących misyjności i zawodu dziennikarskiego

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 9-21
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.001.10703

Analiza zawartości przekazów telewizyjnych w programach informacyjnych na przykładzie monitoringu TVP Info

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 23-41
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.002.10704

The most important women’s magazines and their publishers on the Polish press market in the years 1989–2018

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 43-53
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.003.10705

The capital restrictions in Polish and French media. The selected issues

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 55-67
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.004.10706

MIĘDZY KULTURĄ, KOMUNIKACJĄ I LITERATURĄ

Nazywam się Mróz. Remigiusz Mróz. O kreacji marki autorskiej/literackiej w polskim polu literackim/kultury

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 71-80
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.005.10707

Dzieci Chaplina. Filmowe tropy w działalności gdańskich teatrów studenckich lat 50. i 60. XX wieku (Cyrk Rodziny Afanasjeff i Co To)

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 81-89
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.006.10708

Życie literackie w powojennym Sopocie

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 91-104
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.008.10710

Kompetencja literacka a rozumienie tekstów dziennikarskich

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 105-116
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.009.10711

Evolution of human cultural development within the context of the establishment of the Internet

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 117-124
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.010.10712

VARIA

Nowe oblicza reklamy zewnętrznej. Komunikacja „tu” i „teraz”

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 127-140
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.012.10714

Ocena ideologii technokratycznej w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 141-152
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.013.10715

WYDARZENIA, RECENZJE, KOMUNIKATY

Medi@stery 2019

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 155-156
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.014.10716

Czy ekonomia może zbawić świat? Między ekonomią, cnotą i komunikacją. Po spotkaniu z profesorem Stefano Zamagnim

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 157-158
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.015.10717