Patostreaming – ciemna strona internetu. Analiza zjawiska na wybranych przykładach

Michał Jas

Abstrakt

Patostreaming – the dark side of the Internet. Analysis of the occurence on selected examples

Social media are changing all the time, bringing new research problems. One of them is the phenomenon of patostreaming, which is the result of the development of social media. The article attempts to characterize this phenomenon: starting from theoretical assumptions of social pathology to the analysis of selected video materials. The purpose of the article was to determine what patostreaming is and what it characterizes. Method case study and observation were used in this article.

Keywords: patostreaming, social media, social pathology, internet, new media

Media społecznościowe zmieniają się cały czas, przynosząc nowe problemy badawcze. Jednym z nich jest zjawisko patostreamingu, który jest efektem rozwoju mediów społecznościowych. W artykule dokonano próby scharakteryzowania tego zjawiska: wychodząc od założeń teoretycznych patologii społecznej do analizy wybranych materiałów wideo. Celem artykułu było określenie, czym jest patostreaming i czym się charakteryzuje to zjawisko. Wykorzystano w nim studium przypadków oraz metodę obserwacji.

Słowa kluczowe: patostreaming, media społecznościowe, patologia społeczna, internet, nowe media
References

Albański L., Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2010.

Bair C.E., Kelly N.R., Serdar K.L., Mazzeo S.E., Does the Internet function like magazines? An exploration of image-focused media, eating pathology, and body dissatisfaction, „Eating Behaviors” 2012, nr 4(13), s. 398–401.

Biersted R., The social order, McGraw-Hill, Nowy Jork 1963.

Czerkawski A., Nowak A., Wstęp [w]: Wybrane zagadnienia patologii społecznej. Implikacje teoretyczne, red. idem, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Dobiszewski A., Przyczyny i przejawy patologii społecznej, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 153–166.

Dont.cons. Crime, deviance and identity on the Internet, red. Y. Jewkes, Willian Publishing, Portland, Oregon 2003.

Encyklopedia socjologii, t. 3 O-R, red. H. Domański i in., Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

Geberle A., Patologia społeczna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993.

Glassy E.F., The rise of the social pathologist: The importance of social media to pathology, „Archives of Pathology & Laboratory Medicine” 2010, nr 10(134), s. 1421–1423.

Jamrozik A., Nocella L., The sociology of social problems. Theoretical perspectives and metods of interventions, Cambridge Univeristy Press, Cambridge 1998.

Jarosz M., Patologia społeczna [w:] Socjologia w Polsce, red. Z. Krawczyk, K.Z. Sowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernartowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Kowalska A., Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014.

Kozłowski T., Szlendak T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świecie psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.

Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2010.

Pian A., L’ora di Internet. Manuale critico di pedagogica informatica, La Nuova Italia, Florencja 2000.

Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976.

Program Alarm!, TVP 1, 21.08.2018.

Program Uwaga!, TVN, 14.04.2018 oraz 18.09.2018.

Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, red. wyd. pol. M. Tabin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Smith R.C., Society and social pathology: A framework for progress, Palgrave MacMillian, Cham 2017.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczności, Społeczny Instytut Wydawniczy, Kraków 2012.

Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, przeł. E. Różalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 1998.

Źródła internetowe

Dewnig M., Les médias sociaux – Introduction, wyd. Bibliothèque du Parlement, Ottawa 2012, https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201003E (dostęp: 26.11.2019).

Rogowska B., Pucułek A., Youtuber, który chwalił morderstwo prezydenta Pawła Adamowicza, zatrzymany. I to podczas relacji na żywo, „Gazeta Wyborcza. Łódź” 18.01.2019, https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24376430,youtuber-ktory-chwalil-morderstwo-prezydenta-pawla--adamowicza.html (dostęp: 14.11.2019),

King S.A., Barak A., Compulsive internet gambling: A new form of an old clinical pathology, „CyberPsychology&Behavior” 1999, nr 2(5), https://doi.org/10.1089/cpb.1999.2.441 (dostęp: 28.11.2019).

Mitra A., New media and convergence: A development communication perspective, „Global Media Journal – Indian Edition” 2011, nr 2(2), https://www.caluniv.ac.in/global-mdia-journal/Winter%20Issue%20December%202011%20Students%27%20Research/SR-3.pdf (dostęp: 14.11.2019).

Jankowska A., Na końcu internetu, „Wprost” 06.05.2018, https://www.wprost.pl/tygodnik/10122484/na-koncu-internetu.html (dostęp: 14.11.2019).

Polsat News, 17.02.2019, https://www.polsatnews.pl/wideo/wyzwiska-bojki-i-alkohol--patostreamerzy-zarabiaja-nawet-kilka-tysiecy-zlotych-w-jeden-wieczor_6736408/ (dostęp: 14.11.2019).

https://www.youtube.com/watch?v=Zugflx1uiv0 (dostęp: 14.11.2019).

https://www.youtube.com/watch?v=M1MmouQlfNc (dostęp: 14.11.2019).

https://www.youtube.com/watch?v=2GhxnlUJSGs (dostęp: 14.11.2019).

https://www.youtube.com/watch?v=hjz5C6Snlo8 (dostęp: 14.11.2019).

https://www.youtube.com/watch?v=FQhjumSjAo0 (dostęp: 14.11.2019).