Media Biznes Kultura,2020, Numer 2 (9) 2020

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska
Rok wydania: 2020

Słowa kluczowe: media francuskie, system medialny, Klaus Schwab, czwarta rewolucja przemysłowa / French media, media system, Fourth Industrial Revolution, prasa, kobieta, czasopismo, Francja, grupa medialna / press, woman, magazine, France, media group, Turcja, rynek prasy, własność, FETÖ, Erdoğan / Turkey, press market, ownership, Erdoğan, „czarny PR”, media społecznościowe, Twitter, kampania wyborcza / black PR, social media, election campaign, instytucje kultury, komunikacja instytucji i organizacji pożytku publicznego (NGO), komunikacja marketingowa, komunikacja społeczna, komunikacja zewnętrzna / communication of public benefit institutions and organizations (NGO), cultural institutions, external communication, marketing communication, social communication., samorządowa kampania wyborcza, prasa regionalna i lokalna, personalizacja polityki, agenda-setting / local government election campaign, regional and local newspapers, personalization of politics, agenda-setting, telewizja, aktor polityczny, ocena społeczna / television, political actor, social assessment, reklama, historia reklamy, źródła do reklamy, socjalizm, Polska Rzeczpospolita Ludowa / advertising, history of advertising, sources of advertising, socialism, People’s Republic of Poland, kobiety, media, władza, równość płci / women, power, gender equality, gry wideo, Polsat Games, konwergencja mediów / television, video games, media convergence, leki, suplementy diety, prawo farmaceutyczne, manipulacja informacją medyczną / advertising, medicines, dietary supplements, pharmaceutical law, manipulation of medical information, badania nad konsumentami, osoby starsze, szkolnictwo wyższe, wizerunek, stereotypy / consumer research, elderly, higher education, image, stereotypes

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Media we Francji w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej Klausa Schwaba. Wybrana problematyka

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 9-22
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.014.13178

Rynek prasy kobiecej we Francji w XXI wieku. Charakterystyka na podstawie wybranych tytułów – wstęp do badań

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 23-33
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.015.13179

Rynek prasy drukowanej w Turcji w latach 2012–2020

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 35-56
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.016.13180

Wykorzystanie Twittera w kampanii wyborczej Donalda Trumpa

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 59-71
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.017.13181

Komunikowanie lokalnej instytucji kultury na przykładzie Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego w Elblągu

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 73-91
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.018.13182

Wyborcza kampania samorządowa w 2018 roku na łamach lubelskich dzienników

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 93-113
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.019.13183

Telewizja jako aktor polityczny w ocenie społecznej Polaków

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 115-129
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.020.13184

Polish socialist advertising in 1945–1989: Status and sources of and outlooks for the research

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 131-148
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.021.13185

The fourth power? Women in media and in the journalistic profession – equality contexts

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 151-162
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.022.13186

Research on the identification of messages contained in the implicatures of advertisements of over-the-counter products sold in pharmacies in Poland

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 163-175
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.023.13187

Wizerunek starszych konsumentów – wstępne wyniki badań empirycznych studentów kierunków ekonomicznych

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 171-191
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.024.13188

Polsat Games – the new approach to a speciality channel

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020, s. 193-205
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25442554.MBK.20.025.13189