Wyborcza kampania samorządowa w 2018 roku na łamach lubelskich dzienników

Małgorzata Adamik-Szysiak

Abstrakt

The local government election campaign in 2018 in the Lublin newspapers

The article presents the results of empirical research concerning visibility of the political parties and candidates of the Polish local government election campaign in the press released in Lublin Voivodship in 2018. The subject of research were three daily newspapers: “Dziennik Wschodni”, “Kurier Lubelski” and “Gazeta Wyborcza. Lublin”. The main research questions concerned the degree of interest of regional and local newspapers in local government election campaign and the manner in which the campaigns of individual political entities were publicized. An interesting issue was the proportion of published material on political actors in relation to the resulting by them votes in election. The results of the research proved that the analysed newspapers concerning the selected political actors. In comparison with the public agenda (election results) it has shown a high degree of agenda-setting effects (Pearson’s factor was: 0,68; 0,89; 0,96).
 
Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących widoczności podmiotów politycznych (komitetów wyborczych, kandydatów) w okresie samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku na łamach wiodących w województwie lubelskim dzienników. Przedmiotem badań były gazety „Dziennik Wschodni”, „Kurier Lubelski” oraz „Gazeta Wyborcza. Lublin”. Główne pytania badawcze dotyczyły stopnia zainteresowania dzienników samorządową kampanią wyborczą oraz sposobu nagłośnienia kampanii poszczególnych podmiotów politycznych. Autorkę interesowała także kwestia proporcji nagłośnienia medialnego kampanii prowadzonych przez poszczególne podmioty polityczne do ostatecznie uzyskanej przez te podmioty liczby głosów. Wyniki badań dowiodły faworyzowania na łamach prasy wybranych podmiotów politycznych, wykazały również wysoki stopień współzależności między rankingiem tematów agendy medialnej i publicznej (współczynnik Pearsona wyniósł odpowiednio: 0,68; 0,89; 0,96).
Słowa kluczowe: samorządowa kampania wyborcza, prasa regionalna i lokalna, personalizacja polityki, agenda-setting / local government election campaign, regional and local newspapers, personalization of politics, agenda-setting
References
Monografie
 
Adamik-Szysiak M., Łukasik-Turecka A., Romiszewska B., Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016.
 
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
Jones B.D., Wolfe M., Public Policy and the Mass Media: An Information Processing Approach [w:] Public Policy and Mass Media: The Interplay of Mass Communication and Political Decision Making, red. S. Koch-Baumgarten, K. Voltmer, Routledge, New York 2010.
 
McCombs M., Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion, 2nd edition, Polity Press, Cambridge 2014.
 
McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 
Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 
Artykuły z czasopism
 
Altheide D.L., Media Logic, Social Control and Fear, „Communication Theory” 2013, nr 23, s. 223–238.
 
Hopmann D.N, Van Aelst P., Legnante G., Political Balance in the News: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings, „Journalism” 2011, nr 13(2), s. 240–257.
 
Oniszczuk Z., Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 4, s. 11–21.
 
Rahat G., Sheafer T., The Personalization(s) of Politics: Israel, 1949–2003, „Political Communication” 2007, nr 24(1), s. 65–80.
 
Sevenans J., Walgrave S., Epping G.J., How Political Elites Process Information From the News: The Cognitive Mechanisms Behind Behavioral Political Agenda-Setting Effects, „Political Communication” 2016, nr 33(4), s. 605–627.
 
Źródła internetowe
 
Góra-Stępień A., Media w Lublinie po 1944 roku, http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/pierwsze-niezalezne-media-po-1989/#prasa (dostęp: 20.03.2020).
 
Krysiak P., Prezydent Lublina: Władza chce kontrolować każdą instytucję i nie ufa samorządom. To błąd, https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23917135,prezydent-lublina-wladza-chce-kontrolowac-kazda-instytucje.html (dostęp: 20.03.2020).
 
PKW, KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/panstwowa-komisja-wyborcza/koalicyjny-komitet-wyborczy-platformanowoczesna-koalicja-obywatelska-3223#candidates_stat (dostęp:
20.03.2020).
 
PKW, Wybory samorządowe 2018. Kalendarz wyborczy, https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/kalendarz-wyborczy (dostęp: 20.03.2020).
 
PKW, Wybory samorządowe 2018. Miasto Lublin. Wyniki głosowania i wyborów Prezydenta, https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/066300#results_vote_elect_mayor_round_1 (dostęp: 20.03.2020).
 
PKW, Wybory samorządowe 2018. Miasto Lublin. Wyniki wyborów do Rady Miasta, https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/066300#results_elect_council (dostęp: 20.03.2020).
 
PKW, Wybory samorządowe odbędą się 21 października br., https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-samorzadowe-odbeda-sie-21-pazdziernika-br (dostęp: 20.03.2020).
 
Smaga D., Kandydaci na prezydenta Lublina. Jeden składał obietnice dzielnicom, drugi zapraszał na spotkania, https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/kandydaci-na--prezydenta-lublina-jeden-skladal-obietnice-dzielnicom-drugi-zapraszal-na-dzielnicowe-spotkania, n,1000225646.html (dostęp: 20.03.2020).
 
Wybierz sobie prezydenta Lublina. Sprawdź co kandydaci sądzą o najważniejszych sprawach dla miasta, https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/wybierz-sobie-prezydenta-lublina-sprawdz-co-kandydaci-sadza-o-najwazniejszych-sprawach,n,1000229085.html (dostęp: 20.03.2020).
 
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, Komunikat Zarządu ZKDP o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2018 roku, https://www.zkdp.pl/images/Komunikat2018.pdf (dostęp: 20.03.2020).
 
Prasa
 
Bielecka-Hołda M., Listy kandydatów muszą być jak kryształ, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 22.08.2020.
 
Brzuszkiewicz J., Drużyna Krzysztofa Żuka gotowa do boju, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Lublin” 24.08.2018.
 
„Debata kandydatów”. Dodatek do Kuriera Lubelskiego 18.10.2018.
 
Jurkowski A., Kowalski: Lublin nie może być korytem, „Kurier Lubelski” 27.09.2018.
 
Jurkowski A., Krzysztof Żuk: Wierzę, że wygramy, „Kurier Lubelski” 11.10.2018.
 
Jurkowski A., Zdobyć ratusz. Czy batalia między Żukiem a Tułajewem zakończy się po I turze?, „Kurier Lubelski. Magazyn” 7–9.09.2018.
 
Jurkowski A., Żuk zbiera podpisy, Tułajew kokietuje rady dzielnic, „Kurier Lubelski” 30.08.2018.
 
Jurkowski A., Nowak P., „Drużyna Żuka” ruszyła po mandaty. Rywale jeszcze w blokach startowych, „Kurier Lubelski” 10.09.2018.
 
Kowalewicz T., Wybory. „Drużyna ludzi zdeterminowanych”, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 17.09.2018.
 
Kozłowski P., Nudna bitwa o Lublin w cieniu walko PO z PiS-em, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Lublin” 19.10.2018.
 
Kozłowski P., Znamy kandydatów PiS do rady miasta. Są niespodzianki, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 19.09.2018.
 
Kozłowski P., Żuk kontra Tułajew. W tych wyborach stawką jest rozwój Lublina, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Lublin” 24.08.2018.
 
Kurier na wybory. Bezpłatny dodatek do gazety, „Kurier Lubelski” 18.10.2018.
 
Maciuszczak T., Miód, kapusta i scyzoryk wyborczy. Gadżety kampanii samorządowej w woj. lubelskim, „Dziennik Wschodni” 17.10.2018.
 
Md, Sześciu chętnych do fotela prezydenta miasta, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 5.10.2018.
 
Nowicka J., „Służba nie drużba”, więc „Robim co możem”, „Kurier Lubelski” 14–16.09.2018.
 
Poradnik wyborcy cz. I. Jak zmieniła się ordynacja wyborcza, „Kurier Lubelski” 15.10.2018.
 
Poradnik wyborcy cz. II. Jak wybrać szefa gminy i radnych?, „Kurier Lubelski” 16.10.2018.
 
Poradnik wyborcy cz. III. Sejmik i inni, czyli kogo wybieramy, „Kurier Lubelski” 17.10.2018.
 
Poradnik wyborcy cz. IV. Cisza wyborcza. Co można, a czego nie, „Kurier Lubelski” 18.10.2018.
 
Skomra S., Debata wyborcza Kuriera Lubelskiego. Przyjdź, posłuchaj, zadaj pytanie, „Kurier Lubelski” 9.10.2018.
 
Skomra S., Długosz: chcę zostać prezydentką, „Kurier Lubelski” 27.09.2018.
 
Skomra S., Kulesza: ludzie wrócą do smart city, „Kurier Lubelski” 4.10.2018.
 
Skomra S., Kunc: Ratusz docenia sam siebie, „Kurier Lubelski” 4.10.2018.
 
Skomra S., Obok grubych ryb, do sejmiku województwa kandydują też polityczne płotki, „Kurier Lubelski” 25.09.2018.
 
Skomra S., Sylwester Tułajew: Będzie druga tura, „Kurier Lubelski” 11.10.2018.
 
Skomra S., Wierzę, że mieszkańcy znów postawią na mnie, „Kurier Lubelski”, dodatek „Kurier na wybory” 18.10.2018.
 
Smaga D., Kobiety są, ale ich nie widać. Rozmowa z Magdaleną Długosz, kandydatką na prezydenta Lublina, „Dziennik Wschodni” 12.10.2018.
 
Smaga D., „Nie jestem alfą i omegą”. Rozmowa z Jakubem Kuleszą, kandydatem na prezydenta Lublina, „Dziennik Wschodni” 16.10.2018.
 
Smaga D., Wynajmę ludzi, którzy się znają. Rozmowa z Marianem Kowalskim, kandydatem na prezydenta Lublina, „Dziennik Wschodni” 15.10.2020.
 
Wybory na prezydenta Lublina. Tułajew: Żuk proponuje drożyznę. Żuk: Tułajew niewiele wie o mieście, „Dziennik Wschodni” 4.09.2018.