Wykorzystanie Twittera w kampanii wyborczej Donalda Trumpa

Anna Kalinowska-Żeleźnik

Abstrakt
Use of twitter in the Donald Trump election campaign
 
The article presents the problem of using Twitter as a tool of the so-called “Black PR” used during the election campaign on the example of the presidential campaign of Donald Trump in 2016. An attempt was made to characterize “black PR”, identified ways in which Donald Trump used Twitter in “black PR” activities in the 2016 presidential campaign, and highlighted the Twitter, which turned out to be a tool to gain more support during the elections. The article uses the desk research method, which made it possible to analyse the content of posts posted by Donald Trump on his official Twitter profile.
 
Streszczenie
W artykule zaprezentowano problematykę wykorzystania Twittera jako narzędzia tak zwanego czarnego PR zastosowanego podczas kampanii wyborczej na przykładzie kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2016 roku. Podjęto próbę dokonania charakterystyki „czarnego PR”, zidentyfikowano sposoby, w jaki Donald Trump wykorzystywał Twittera w działaniach z zakresu „czarnego PR” w swojej ówczesnej kampanii prezydenckiej, a także wskazano Twittera jako narzędzie do zdobycia większego poparcia podczas wyborów. W artykule wykorzystano metodę desk research, która umożliwiła analizę treści postów zamieszczonych przez Donalda Trumpa na jego oficjalnym profilu na Twitterze.
Słowa kluczowe: „czarny PR”, media społecznościowe, Twitter, kampania wyborcza / black PR, social media, election campaign
References
Anderson B., Tweeter-in-Chief: A Content Analysis of President Trump’s Tweeting Habits, “Elon Journal of Undergraduate Research in Communications” 2017, nr 8(2).
 
Annusewicz O., Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w mediach społecznościowych, „Studia Politologiczne” 2017, nr 45, http://www.studiapolitologiczne.pl/Twitter-jako-przestrzen-nautoprezentacji-politycznej-nZarzadzanie-wizerunkiem-polityka,115636,0,1.html (dostęp: 23.10.2020).
 
Aragón, P., Kappler, K., Kaltenbrunner, A., Laniado, D., Volkovich, Y., Communication dynamics in Twitter during political campaigns: The case of the 2011 Spanish national election, “Policy & Internet” 2013, nr 5(2).
 
Bednarowska Z., Desk research – wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych, http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir_7_2015_bednarowska.pdf (dostęp: 16.11.2019).
 
Black S., Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 
Bovet A., Morone F., Makse H.A., Validation of Twitter opinion trends with national polling aggregates: Hillary Clinton vs Donald Trump, https://www.nature.com/articles/s41598-018-26951-y.pdf?origin=ppub (dostęp: 10.02.2020).
 
Brodzińska – Mirowska B., Marketing między wyborczy w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 
Candidates differ in their use of social media to connect with the public, https://www.journalism.org/2016/07/18/candidates-differ-in-their-use-of-social-media-to-connect-with-the-public/ (dostęp: 10.02.2020).
 
Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny, perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
Domaradzki K., https://www.forbes.pl/wiadomosci/donald-trump-biznesmen-ktory-zostal-prezydentem/4dcfbs5 (dostęp: 10.11.2019).
 
Erikson I., http://iwonaeriksson.pl/co-to-jest-twitter/ (dostęp: 5.11.2019).
 
Francia P.L., Free Media and Twitter in the 2016 Presidential Election: The Unconventional Campaign of Donald Trump, „Social Science Computer Review” 2018, nr 36(4).
 
Gorard S., The Role of Secondary Data in Combining Methodological Approaches, „Educational Review” 2002, nr 54(3).
 
Heffernan V., How the Twitter Candidate Trumped the Teleprompter President, https://www.politico.com/magazine/story/2016/04/2016-heffernan-twitter-media-donald-trump-barack-obama-telemprompter-president-213825 (dostęp: 11.02.2020).
 
https://businessinsider.com.pl/media/internet/liczba-znakow-na-twitterze-280/cbsl5r9 dostęp: 23.10.2020).
 
https://radekskowron.pl/twitter-2006-2020-co-sie-zmienilo/ (dostęp: 23.10.2020).
 
https://twitter.com/realdonaldtrump (dostęp: 10.11.2019).
 
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/clinton-vs-trump-kto-wygrywa-na-twitterze-ra666580-4468103 (dostęp: 23.10.2020).
 
Isaak M., Ember S., For Election day influence, Twitter ruled social media, http://www.nytimes.com/2016/11/09/technology/for-election-day-chatter-twitterruled-social-media.html?_r=0&mtrref=undefined (dostęp: 4.11.2019).
 
Kasińska-Metryka A., Kampania negatywna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań 2007.
 
Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
 
Kowalska J., https://marketingibiznes.pl/social-media/wycwierkany-sukces-historia-twittera/(dostęp: 4.11.2019).
 
Lakomy M., Tweety na szczycie. Polityka responsywna, s. 153. https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2014_2_57/lakomy.pdf (dostęp: 23.10.2020).
 
Larson A.K., Donald Trump’s Twitter and His Influence on the Media: A Study of How Political Social Media Accounts Impact Press Coverage, www.com.washington.eduwp-contentuploads201706Larson-Honors-Thesis-Final.pdf (dostęp: 10.02.2020).
 
Leonowicz-Bukała I., Martnes A., Twitter jako dziennikarska gra online – popularność kontra efektywność, czyli propozycja indeksu skuteczności graczy, https://www.researchgate.net/profile/Anna_Martens/publication/311374434_Twitter_jako_gra_dziennikaska_online__popularnosc_kontra_efektywnosc_czyli_propozycja_indeksu_skutecznosci_graczy/links/5880b853aca272de1a40fdd1/Twitter-jako-gra-dziennikarska-online-popularnosc-kontra-efektywnosc-czyli-propozycja-indeksu-skutecznosci-graczy.pdf (dostęp: 7.11.2019).
 
Macierzynski W., Public relations w opinii Polaków, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, Radom 2008.
 
Makowska M., Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 
Mazur J., https://zyciorysy.info/donald-trump (dostęp: 10.11.2019).
 
Nowak M., https://www.spidersweb.pl/2014/08/twitter-kompletny-przewodnik.html
 
Podsumowanie dyskusji o czarnym PR, http://www.proto.pl/raporty/wynagrodzenia-pr-owcow/podsumowanie-dyskusji-o-czarnym-pr (dostęp: 4.11.2019).
 
Sasińska-Klas T., Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań 2007.
 
Solińska P., Społeczna recepcja „czarnego PR” [w:] Społeczna recepcja Public Relations, red. K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 
Szpunar M., Internet w procesie gromadzenia danych o charakterze wtórnym, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 2.
 
Trzeciak S., Kampania Wyborcza – Strategia sukcesu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2005.
 
Trzeciak S., Strategie kampanii wyborczej, Wydawnictwo WiS, Poznań 1998.
 
Ussama Y., Soon C., Vijayalakshmi A., Jaideep V., Analysis of political discourse on twitter in the context of the 2016 US presidential elections, „Government Information Quarterly” 2017, nr 34(4).
 
Wells, C., Shah, D., Pevehouse, J., Yang, J., Pelled, A., Boehm, F., How Trump drove coverage to the nomination: Hybrid media campaigning, „Political Communication” 2016, nr 33(4).
 
Wereśniak P., https://piotrweresniak.com/2010/05/14/do-czego-tak-naprawde-sluzy-mi-twitter (dostęp: 4.11.2019).