Rynek prasy kobiecej we Francji w XXI wieku. Charakterystyka na podstawie wybranych tytułów – wstęp do badań

Natalia Walkowiak

Abstrakt
Women’s press market in France in 21st century based on selected titles. Introduction to research
 
Reading magazines is still one of the favourite activities of French society. Despite the general decline in press readership, they have a relatively stable market position. Women’s press, which is a huge segment of the magazine market, deserve a special attention. There are both exclusive and fashion magazines as well as tip magazines, which show French women how to live, dress, cook, raise children or make money. These types of magazines achieve such high sale, that many information newspapers (such as “Le Figaro”) have decided to create women’s addition to the newspaper to increase their entire print – run. The women’s press is also attractive for advertisers, because many global companies in the clothing or cosmetics industry are from France. It all makes up the magazines addressed to the female customer are still an attractive sector of the media market, bringing profits to their owners and constituting an important source of knowledge for their readers.
 
Streszczenie
Czytanie czasopism wciąż stanowi jedno z ulubionych zajęć Francuzów. Mimo ogólnego spadku czytelnictwa prasy, cieszą się one względnie stabilną pozycją rynkową. Na szczególną uwagę zasługuje prasa kobieca, która stanowi ogromny segment rynku magazynów. Występują na nim zarówno czasopisma ekskluzywne, modowe, jak i poradniki, które pokazują Francuzkom, jak mają żyć, ubierać się, gotować, wychowywać dzieci, czy zarabiać pieniądze. Tego typu czasopisma osiągają na tyle dużą sprzedaż, że wiele tytułów ogólnoinformacyjnych (jak np. „Le Figaro”), zdecydowało się stworzyć dodatki dla kobiet, by zwiększyć swoje nakłady. Prasa kobieca jest także wciąż atrakcyjna dla reklamodawców, co ma związek ze strukturą branż, z jakimi współpracują tytuły z tego segmentu. To wszystko sprawia, że magazyny adresowane do żeńskiego odbiorcy wciąż stanowią atrakcyjny sektor rynku medialnego, przynosząc zyski swoim właścicielom i będąc istotnym źródłem wiedzy dla swoich czytelniczek.
Słowa kluczowe: prasa, kobieta, czasopismo, Francja, grupa medialna / press, woman, magazine, France, media group
References
Bonvoisin S.-M., La presse féminine, PUF, Paris 1996.
 
Bonvoisin S.-M., Maignien M., La presse féminine, Presses universitaires de France, Paris 1986.
 
Dardigna A.-M., Femmes – femmes sur papier glacé, Maspéro, Paryż 1974.
 
Dardigna A.-M., La Presse «féminine», Fonction idéologique, Maspéro, Paryż 1978.
 
Dąbrowska-Cendrowska O., Prasa kobieca w Polsce w latach 1989–2017– próba diagnozy rynku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, Kraków 2018.
 
Dąbrowska-Cendrowska O., Prasa kobieca w czasach ekspansji nowych mediów, „Zeszyty prasoznawcze”, Kraków 2016.
 
Gajlewicz K., Francuska prasa drukowana. Narodziny, rozwój, era cyfrowa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.
 
Gajlewicz K., System medialny Francji [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. J.W. Adamowski, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
 
Gajlewicz-Korab K., Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodniach opinii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008;
 
Golka B., System medialny Francji, Elipsa, Warszawa 2001.
 
Kurta H., Słomkowska A., Zarys historii prasy francuskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1966.
 
Le GRIF, La presse féminine, Les Cahiers du GRIF, Paris 1978.
 
Sławińska T., Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2016.
 
Sławińska T., Prasa regionalna na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 
Soulier V., Presse féminine, la puissance frivole, L’Archipel, Paris 2008.
 
Sullerot É., La presse féminine, Armand Colin, Paryż 1963.
 
Sullerot É., Histoire de la presse féminine, Armand Colin, Paryż 1964.
 
Netografia
 
Chiffres clés de la presse , Direction du développement des médias, http://www.ddm.gouv.fr/.Geers A., Publicité et contenu éditorial dans la presse féminine, https://apparences.hypotheses.org/338.
 
https://www.acpm.fr/Les-chiffres/Observatoire-2019-de-l-ACPM-Syntheses-2018/Presse-Payante-Grand-Public?family=14.
 
https://www.ladn.eu/media-mutants/presse-et-nouvelles-ecritures/presse-feminine-coincee-pub.
 
https://strefabiznesu.pl/reklama-prasowa-wciaz-trzyma-sie-mocno-bo-gwarantuje-jakosc/ar/c3-12227585.
 
L’audience des médias, http://www.com-agri.fr/documents/audience%20des%20medias%20grands%20public.pdf.
 
Reklamy w magazynach, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/reklamy-w-magazynach-twoj--styl-i-pani-najmocniej-w-gore-w-dol-tylko-newsweek-polska-top-10.
 
Sullerot E., La presse féminine: Une approche sociologique, Les cahiers de publicité, https://www.persee.fr/issue/colan_1268-7251_1962_num_4_1.
 
Top 50 Women’s magazines worldwide (by circulation) (PDF). Magazines.
 
www.acpm.fr/support (madame figaro, avantages, elle, marie claire, femme actuelle, version femina).