Media we Francji w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej Klausa Schwaba. Wybrana problematyka

Katarzyna Gajlewicz-Korab

Abstrakt
The media in France in the context of the Fourth Industrial Revolution by Klaus Schwab. Selected issues
 
The article describes transformation of the French media in the context of Fourth Industrial Revolution by Klaus Schwab. The focus of the article is on technological, social and cultural issues. Analyzed changes have an impact on evolution of the media system on an unprecedented scale. They determine not only the media market landscape, but also the entire mindset of the French. On the other hand, social and cultural factors can slow down the progress in the media sector.
 
Streszczenie
W artykule opisano przemiany francuskich mediów w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej Klausa Schwaba. Problematyka koncentruje się na zagadnieniach technologicznych, społecznych i kulturowych. Opisywane zmiany wpływają na ewolucję systemu medialnego na niespotykaną dotąd skalę. Determinują one nie tylko charakter rynku mediów, lecz także mentalność Francuzów. Zarazem czynniki społeczne i kulturowe mogą wyhamowywać proces postępu w dziedzinie mediów.
Słowa kluczowe: media francuskie, system medialny, Klaus Schwab, czwarta rewolucja przemysłowa / French media, media system, Fourth Industrial Revolution
References
Accès à Internet à haut debit, http://www.comcom.admin.ch/dokumentation/00439/00565/index.html?lang=fr (dostęp: 12.03.2017).
 
Audience Internet Global en France en août 2020, https://www.mediametrie.fr/fr/audience-internet-global-en-france-en-aout-2020 (dostęp: 28.20.2020).
 
Baromètre de la SVoD 2019, https://www.mediametrie.fr/fr/barometre-de-la-svod-2019 (dostęp: 28.20.2020).
 
Bembaron E., En France, 6,8 millions de personnes n’ont pas d’accès à Internet, https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2019/03/21/32001-20190321ARTFIG00043-en-france--68millions-de-personnes-n-ont-pas-d-acces-a-internet.php (dostęp: 28.20.2020).
 
Cassini S., Les salariés de «Libération» inquiets des propositions faites par Patrick Drahi, https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/01/les-salaries-de-liberation-inquiets-des-propositions-faites-par-patrick-drahi_6050561_3234.html (dostęp: 14.11.2020).
 
Charon J.-M., Rapport Charon: «Presse et numérique – L’invention d’un nouvel écosystème». Rapport de Jean-Marie Charon, remis le 2 juin 2015 à Madame la Ministre de la culture et de la Communications, http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Rapport-Charon-Presse-et-numerique-L-invention-d-un-nouvel-ecosysteme (dostęp: 11.04.2018).
 
Chicheportiche O., Web: les Français ne veulent pas payer pour les contenus, https://www.zdnet.fr/actualites/web-les-francais-ne-veulent-pas-payer-pour-les-contenus-39750230.htm (dostęp: 28.20.2020).
 
Danzon-Chambaud S., De plus en plus installé, le journalisme automatisé interroge toujours, https://larevuedesmedias.ina.fr/journalisme-automatise-robot-media (dostęp: 29.10.2020).
 
Deport Ch., Blandin C., Robinet F., Histoire de la presse en France. XXe–XXIe siècles, Armand Colin, Paris 2016, Furmanek W., Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), „Dydaktyka Informatyki” 2018, nr 13, https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3932 (dostęp: 23.10.2020).
 
Gajlewicz-Korab K., Francuska prasa drukowana. Narodziny. Rozwój. Era cyfrowa, Aspra, Warszawa 2018.
 
Hallin D.C., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, przeł. M. Lorek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 
Indeks innowacyjności państw europejskich, 2020; https://inzynieria.com/budownictwo/rankingi/58892,najbardziej-innowacyjne-panstwa-europy-i-swiata-2020-ranking (dostęp: 28.20.2020).
 
L’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, https://www.acpm.fr/Les-chiffres/Diffusion-presse/Presse-Payante (dostęp: 26.10.2020).
 
Mancini P., Media Systems in Central and Eastern Europe: Between Institutionalism and Culture [Wystąpienie na konferencji „Central European Journal of Communication – 10 Years On”, Wrocław, 19.11.2018].
 
Mediametrie, https://www.mediametrie.fr/fr (dostęp: 28.20.2020).
 
Mihelj S., Huxtable S., From Media Systems to Media Cultures: Understanding Socialist Television, Cambridge University Press, Cambridge 2018.
 
Poulet B., Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wydawnictwo Czarne, Warszawa 2011.
 
Powers M., S. Vera-Zambrano, How journalists use social media in France and the United States: Analyzing technology use across journalistic fields, „New Media & Society” 2017, nr 20(1), https://www.researchgate.net/publication/319862356_How_journalists_use_social_media_in_France_and_the_United_States_Analyzing_technology_use_across_journalistic_fields (dostęp: 28.20.2020).
 
Rieffel R., Révolution numérique, révolution culturelle?, Gallimard, Paris 2014.
 
Rutka M., Cyfryzacja jako szansa na uniknięcie Europy dwóch prędkości – problem wykluczenia cyfrowego w Polsce i województwie pomorskim, „Media Biznes Kultura” 2017, nr 1(2), s. 204.
 
Schwab K., Czwarta rewolucja przemysłowa, Studio Emka, Warszawa 2018.
 
Sławińska T., Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2016.
 
Sławińska T., Chapelle J.-P., Media w przestrzeni publicznej, przestrzeń publiczna w mediach: powszechna obecność tematyki habermasowskiej w mediach francuskich latem 2017 roku, „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, t. 61, nr 1(233), s. 35–50.
 
TV: La moyenne d’âge des téléspectateurs gagne un an en 2018, https://insight.npaconseil. com/2019/01/23/tv-la-moyenne-dage-des-telespectateurs-gagne-un-an-en-2018/ (dostęp: 28.20.2020).
 
Williams K., Media w Europie, przeł. A. Piwnicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
Yin R.K., Case Study Research. Design and Methods, Sage, London 2017.