System medialny w Chinach

Małgorzata Durmaj

Abstrakt

Media jako środki społecznego przekazu i instrumenty polityki w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) są dziś częstym tematem badań. System medialny jest przedstawiony w kontekście specyfiki kulturowej i geograficznej kraju oraz uwarunkowań politycznych i cywilizacyjnych, mających wpływ na dystrybucję przekazów medialnych. Najważniejsze cechy sytemu medialnego w Chinach to między innymi: niski poziom profesjonalizmu dziennikarskiego oraz interwencjonizm państwowy. Decyzje władz ChRL i linia programowa mediów w Chinach stanowią zagrożenie dla pluralizmu i niezależności mediów. Przegląd literatury, odniesienia do tekstów naukowych, tłumaczenia serwisów dostępnych w chińskich przeglądarkach internetowych oraz przegląd dostępnych raportów pomogą w szerzeniu świadomości na temat cenzury oraz walki ze szkodliwą retoryką, wciąż obecną w mediach.

Media system in China

The media, as the media of social communication and policy instruments in the People’s Republic of China, are a frequent subject of research today. The media system is presented in the context of the cultural and geographical specificity of a given country as well as political and civilization conditions that affect the distribution of media messages. The most influential features of the Chinese media system include: a low level of journalistic professionalism or state interventionism. The decisions of the PRC authorities and the programming line of the media in China pose a threat to media pluralism and independence. Literature review, references to scientific texts, translations of websites available on Chinese web browsers and a review of available reports can help spread awareness of censorship and the fight against harmful rhetoric still present in the media.

Keywords: China, media system, propaganda, „People’s Daily”, „China Daily”.

Słowa kluczowe: Chiny, system medialny, propaganda, „People’s Daily”, „China Daily”
References

Adamczyk M., Media we współczesnym państwie totalitarnym na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Media XXI wieku. Studia interdyscyplinarne, red. A. Drabina, A. Momot, Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast”, Wrocław 2016.

Asia Internet use, population statistics data and Facebook data, https://www.internetworldstats.com/stats3.htm(dostęp: 30.06.2020).

中国日报(China Daily), https://baike.baidu.com/item/中国日报/2266742?fr=aladdin (dostęp: 1.12.2020).

China Daily China Daily, https://pl.qaz.wiki/wiki/China_Daily (dostęp: 2.12.2020).

Chinese Media in Africa, https://www.youtube.com/watch?v=88-PxOQu8Z4 (dostęp: 29.09.2014).

Chiny przejmują świat (China’s World Takeover), Francja 2020.

Constitution of the Peoples Republic of China. Chapter II The Fundamental Rights and Duties of Citizens. Article 35, http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372964.htm(dostęp: 14.03.2004).

Constitution of the Peoples Republic of China. Chapter II The Fundamental Rights and Duties of Citizens. Article 41, http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372964.htm(dostęp: 14.03.2004).

Coverage rate of television in China from 2009 to 2019, https://www.statista.com/statistics/279098/coverage-rate-of-television-in-china/ (dostęp: 1.12.2020).

Cure53, Analysis-Report Study the Great Nation08.-09.2019, https://cure53.de/analysis_report_sgn.pdf (dostęp: 2.05.2022).

Gagliardone I., Verhoeven H., Opinion: Chinas positive spin on Africa, https://edition.cnn.com/2012/12/18/opinion/china-media-africa-verhoeven-gagliardone/index.html  (dostęp: 19.12.2012).

Godlewski K., Media w Chinach: Internetowa rewolucja i rządowa reakcja, „Global Media Journal” 2010, nr 1, s. 37.

He Z., Chinese Communist Party Press in a Tug- of- war: A political-economy analysis of the Shenzen Special Zone Daily [w:] Power, money, media communication patterns and bureaucratic control in cultural China, ed. Chin-C Lee, Northwestern University Press, Illinois 2000.

Introduction to Peoples Daily, http://en.people.cn/90827/90828/ (dostęp: 1.12.2020).

Jacoby M., Chiny bez makijażu, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2016.

Kobyłka A., Nie tylko cenzura – media w Chinach, http://www.psz.pl/168-archiwum/aleksander-kobylka-nie-tylko-cenzura-media-w-chinach (dostęp: 3.11.2009).

Kopaliński,W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2007.

Kruczkowska M., Chiny wyrzucają korespondentów trzech głównych gazet amerykańskich, https://wyborcza.pl/7,75399,25800661,chiny-odebraly-akredytacje-dziennikarzom-trzech-glownych-mediow.html (dostęp: 18.03.2020).

Lewandowski P., Wolność słowa i cenzura cyberprzestrzeni w Chińskiej Republice Ludowej [w:] Społeczeństwo i polityka we współczesnej Azji Wybrane zagadnienia, red. Z. Osmólska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Media w Polsce. Część 1. System medialny i jego otoczenie, http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/userfiles/18/files/SMS/MediawPolsce_1.pdf?v=1488021172 (dostęp: 1.12.2020).

对人民日报海外版作重要批示(Ważne instrukcje dla zagranicznego wydania People›s Daily), https://baike.baidu.com/pic/人民日报/706569/18714954/838ba61ea8d3fd1f1c9fc7e9364e251f94ca5f4a?fr=lemma&ct=cover#aid=18714954&pic=838ba61ea8d3fd1f1c9fc7e9364e251f94ca5f4a (dostęp: 1.12.2020).

人民日报(Peoples Daily), https://baike.baidu.com/item/人民日报/706569?fr=kg_qa (dostęp: 1.12.2020).

Reporters Without Borders, Beijing has failed to learn coronavirus lessons and further tightens censorship, https://rsf.org/en/countries (dostęp: 1.12.2020).

Reporters Without Borders, China, https://rsf.org/en/country/china (dostęp: 3.05.2022).

Reporters Without Borders, Debate on Internet censorship censored, https://rsf.org/en/news/debate-internet-censorship-censored (dostęp: 30.11.2010).

Reporters Without Borders, Even tighter control, https://rsf.org/en/china (dostęp: 1.12.2020).

Shirk S.L., Changing Media, Changing China, Oxford University Press, New York 2011.

Special Feature: The Southern WeeklyControversy, https://freedomhouse.org/report/china-media-bulletin/special-feature-southern-weekly-controversy (dostęp: 5.01.2013).

Świeży D., Analiza mediów państwowych Chińskiej Republiki Ludowej na przykładzie People’s Daily, Xinhua News Agency i China Central Television, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012.

Thomala L.L., Leading newspapers in China in 2019, based on media power score, https://www.statista.com/statistics/1127478/china-media-influence-index-of-leading-newspapers/ (dostęp: 24.06.2020).

Thomala L.L., Leading radio channels in China 2018, by reach, https://www.statista.com/statistics/1128310/china-leading-radio-stations-and-channels-by-number-of-listening-times/ (dostęp: 24.06.2020).

Thomala L.L., Leading TV stations in China 2019, based on media power score, https://www.statista.com/statistics/1128059/china-media-influence-index-of-leading-television-stations-and-channels/ (dostęp: 24.06.2020).

Thomala L.L., Most popular social networks in China Q3 2020, https://www.statista.com/statistics/250546/leading-social-network-sites-in-china/ (dostęp: 12.02.2021).

Thomala L.L., Number of magazine publications in China in 2009-2019, https://www.statista.com/statistics/279178/number-of-magazine-publications-in-china/ (dostęp: 29.12.2020).

Thomala L.L., Number of newspapers in China in 20092019, https://www.statista.com/statistics/279182/number-of-newspapers-in-china/ (dostęp: 29.12.2020).

Thomala L.L., Number of radio shows in China 20092019, https://www.statista.com/statistics/279090/number-of-radio-shows-in-china/ (dostęp: 9.12.2020).

Thomala L.L, Number of TV shows in China 20092019, https://www.statista.com/statistics/279105/number-of-tv-shows-in-china/ (dostęp: 9.12.2020).