Crowdfunding jako metoda finansowania podcastów – analiza motywacji patronów wspierających „Raport o stanie świata”

Urszula Doliwa,

Magdalena Szydłowska,

Paulina Szczepańska,

Ada Stachowicz,

Piotr Kaźmierczak

Abstrakt

„Raport o stanie świata” to popularny, autorski podcast o charakterze informacyjno-publicystycznym dotyczący istotnych wydarzeń międzynarodowych wpisanych w przestrzeń społeczną, polityczną i gospodarczą. Finansowany jest przez tak zwanych patronów za pośrednictwem serwisu Patronite. W roku 2020 jego autor Dariusz Rosiak otrzymał tytuł Dziennikarza Roku w konkursie Grand Press. Celem badań było poznanie motywacji patronów podcastu. W badaniach ankietowych przeprowadzonych za pośrednictwem zamkniętej grupy facebookowej, skupiającej patronów finansujących „Raport o stanie świata”, udział wzięło 80 respondentów. Odbyły się one między 10 a 21 maja 2021 roku. Do skonstruowania i dystrybucji ankiety wykorzystano platformę Google Forms. Zrealizowano także cztery wstępnie ustrukturyzowane wywiady z patronami podcastu w celu zebrania danych o charakterze jakościowym. Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż 92,5% patronów zamierza dalej opłacać funkcjonowanie podcastu. Większość wskazała jako powód finansowego wsparcia jakość programu, osobowość prowadzących, zainteresowanie tematyką i chęć pomocy dziennikarzom. Badani zazwyczaj wyrażali pochlebne opinie na temat współpracy w grupie patronów. Jednym z niewielu mankamentów tej współpracy, wymienianym przez rozmówców, jest małe zaangażowanie moderatorów grupy facebookowej dedykowanej patronom.

Crowdfunding as a method of financing podcasting – the analysis of the motivations of supporters of „Raport o stanie świata”

„Raport o stanie świata” is a popular podcast of an informative and journalistic nature, dealing with important international social, political and economic subject matters. It is financed by the so-called patrons via the service Patronite. The author Dariusz Rosiak was awarded the title of the Journalist of the Year in the Polish Grand Press competition in 2020. The aim of the research was to get to know the motivations of the podcast patrons. 80 respondents took part in the conducted survey by the usage of a closed Facebook group gathering subscribers financing „Raport o stanie świata”. The research was carried out from May 10 to May 21, 2021. The Google Forms platform was used to construct and distribute the survey. Four semi-structured interviews with podcast supporters were also organised in order to collect qualitative data. According to the survey results most of the subscribers indicate the quality of the programme, personality of the hosts, interest in the topic and willingness to help journalists as the reasons for financial support. The majority of the participants expressed flattering comments on cooperation in the group of supporters. However, some people noticed the problem of low involvement of the Facebook group moderators.

Keywords: podcast, crowdfunding, radio, new media, Patronite.

Słowa kluczowe: podcast, crowdfunding, radio, nowe media, Patronite
References

Antyweb.pl, Polaków nie interesują podcasty. Dane Spotify mówią co innego, https://antyweb.pl/spotify-podcasty-w-polsce-ciesza-sie-spora-popularnoscia (dostęp: 24.07.2021).

Berry R., A golden age of podcasting? Evaluation serial in the context of podcasts histories, „Journal of Radio & Audio Media” 2015, Vol. 2 (2), s. 170178.

Berry R., Considering podcastng Evolution, „The Radio Journal” 2015, Vol. 14(1), s. 7–22.

Białous M., Praktyki crowdfundingu w sztuce publicznej, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2015, nr 26, s. 7588.

Bodnar A., Wystąpienie RPO do Polskiego Radia ws. Dariusza Rosiaka, 21.01.2020, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/%2FWyst%C4%85pienie%20RPO%20do%20Polskiego%20Radia%20ws.%20Dariusza%20Rosiaka%2C%2021.01.2020.pdf (dostęp: 22.09.2021).

Bonini T., The second ageof podcasting: reframing podcasting as a new digital mass medium, „Quaderns del CAC 41” 2015, Vol. 18, s. 21–30.

Castrataro D., A social history of crowdfunding, Socialmediaweek.org, http://socialmediaweek.org/blog/2011/12/a-social-history-of-crowdfunding/ (dostęp: 10.09.2021).

Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Apel CMWP SDP o przywrócenie red. Dariusza Rosiaka do pracy w Polskim Radiu, https://cmwp.sdp.pl/apel-cmwp-sdp-o-przywrocenie-red-dariusza-rosiaka-do-pracy-w-polskim-radiu/?fbclid=IwAR3XE2-uVNqj6UrWb1nzpJgIle-5s3pvI0mgpY4jNjp0qBCyzMS-zq29lbwc (dostęp: 24.07.2021).

Dziuba D.T., Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania” 2012, nr 3(38), s. 83–103.

Golka M., Socjologia sztuki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

GUS, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r., https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2021-roku,271,32.html (dostęp: 10.09.2021).

Instytut Wolności, Instytut Wolności zaprasza na wydarzenie „Raport o stanie świata” – legendarna audycja na żywo z Muzeum Powstania Warszawskiego, https://instytutwolnosci.pl/instytut-wolnosci-zaprasza-na-wydarzenie-raport-o-stanie-swiata-legendarna-audycja-radiowa-na-zywo-z-muzeum-powstania-warszawskiego/, (dostęp: 24.07.2021).

Kubś J., Nasz klient, nasz fan? Crowdfunding subskrypcyjny jako nowa forma komunikacji z odbiorcą, „Studia i Perspektywy Medioznawcze, Media w środowisku cyfrowym” 2020, nr 2, s. 227–242.

Patronite.pl, Darius Rosiak, https://patronite.pl/DariuszRosiak (dostęp:15.09.2021).

Pieniążek J., Finansowanie społecznościowe a nowe trendy w zachowaniach konsumenckich, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2014, nr 2 (12), s. 78–99.

Polskieradio.pl, Trojka, https://www.polskieradio.pl/9/313,Raport-o-stanie-swiata (dostęp: 23.07.2021).

Press.pl, Dariusz Rosiek Dziennikarzem Roku 2020, https://www.press.pl/tresc/64181,dariusz-rosiak-dziennikarzem-roku-2020 (dostęp: 24.07.2021).

Press.pl, Raport o stanie świata zebrał ponad milion złotych na Patronite.pl, https://www.press.pl/tresc/66417,_raport-o-stanie-swiata_-zebral-ponad-milion-zlotych-na-patronite_pl (dostęp: 24.07.2021).

Raport o stanie świata, Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, https://www.facebook.com/raportostanie/posts/3329168070487400 (dostęp: 24.07.2021).

Stachyra G., Podcasting as audio technology Development prospects, „Media Studies” 2017, Vol. 68 (1), s. 1–17.

Sullivan J., Aufderheide P., Bonini T., Berry R., Llinares D., Podcasting in transition: formalization and its discontents. AoIR Selected Papers of Internet Research, https://doi.org/10.5210/spir.v2020i0.11150 (dostęp: 5.09.2021).

Wirtualnemedia.pl, „Raport o stanie świata” Dariusza Rosiaka z 2 mln odsłon na Anchor, rośnie liczba patronów, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/raport-o-stanie-swiata-dariusza-rosiaka-2-mln-odslo-na-anchor-rosnie-liczba-patronow (dostęp: 1.09.2021).

Wirtualnemedia.pl, Dariusz Rosiak odchodzi z Polskiego Radia. „Nie przedłużono umowy”, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dariusz-rosiak-odchodzi-z-trojki-nieprzedluzenie-umowy-raport-o-stanie-swiata-dlaczego-opinie-kariera (dostęp: 24.07.2021).

Wywiady:

T. Gąsecki, wywiad przeprowadzony przez M. Szydłowską 8 czerwca 2021.

K. Adamczyk, wywiad przeprowadzony przez P. Kaźmierczaka 10 czerwca 2021.

J. Nestorowicz-Wyborska, wywiad przeprowadzony przez P. Szczepańską 16 czerwca 2021.

M. Seweryn, wywiad przeprowadzony przez U. Doliwę 16 czerwca 2021.