Pandemia koronawirusa na łamach tygodnika „Newsweek Polska”

Dagmara Mateja

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy ilościowej i jakościowej przeprowadzonej na podstawie materiałów prasowych poświęconych problematyce pandemii koronawirusa, opublikowanych na łamach tygodnika „Newsweek Polska”. W obliczu występowania wirusa na świecie, ale i rosnącej liczby informacji w dyskursie medialnym i okołomedialnym, kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie o sposób przedstawiania tematyki pandemii koronawirusa na łamach tygodnika społeczno-politycznego. Analizie poddano częstotliwość występowania w tygodniku materiałów na temat pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w okresie pięciu miesięcy jej trwania. Badanie dowiodło, że zainteresowanie tygodnika „Newsweek” kwestiami poświęconymi COVID-19 jest ściśle skorelowane z datą opublikowania pierwszych informacji dotyczących zarażenia polskiego pacjenta. Znaczna część publikacji dotyczyła nie tylko skutków epidemii, lecz także była odzwierciedleniem sytuacji panującej wówczas zarówno w Polsce, jak i na świecie.

The coronavirus pandemic presented in „Newsweek Polska”

The purpose of this study is to present the results of the analysis of the content of Newsweek Polska weekly magazine. In the face of the new global virus as well as the growing amount of information in the media and media-related discourse, the issue of how to present the topic of the coronavirus pandemic in the socio-political weekly remains to be resolved. The analysis focused on the frequency of the coronavirus SARS-CoV-2 pandemic coverage in the magazine during the five months of its duration. The study showed that the interest of Newsweek in COVID-19 topics is closely correlated with the date of publication of the first information on the infection of a Polish patient. A significant part of the publication also concerned the effects of the epidemic as well as reflected the situation in Poland and in the world at that time.

Keywords: „Newsweek”, COVID-19, opinion press, Polish weekly news magazines, content analysis.

Słowa kluczowe: „Newsweek”, COVID-19, prasa opinii, polskie tygodniki opinii, analiza zawartości
References

Chipidza W., Akbaripourdibazar E., Gwanzura T., Gatto N.M., Topic Analysis of Traditional and Social Media News Coverage of the Early COVID-19 Pandemic and Implications for Public Health Communication, https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/topic-analysis-of-traditional-and-social-media-news-coverage-of-the-early-covid19-pandemic-and-implications-for-public-healthcommunication/1C68A82E93755E3AEE5926A04CA78ABC (dostęp: 5.11.2021).

Crabu S., Giardullo P., Sciandra A., Neresini F., Politics overwhelms science in the Covid-19 pandemic: Evidence from the whole coverage of the Italian quality newspapers, „PLoS ONE” 2021, Vol. 16(5), e0252034, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252034.

Ćwiklak D., Kapitalizm zakażony koronawirusem. „Z takim kryzysem nie mieliśmy do czynienia, odkąd sięgam pamięcią”, https://www.newsweek.pl/biznes/gospodarka/koronawirus-spowoduje-kryzys-gospodarczy-skutki-epidemii-koronawirusa/fhv2xtv (dostęp: 12.02.2020).

Hodalska M., Internetowe żarty z pandemii koronawirusa w „zbiorowej pamięci zarazy”, „Kultura – Media – Teologia” 2020, nr (41) 2, s. 7–37.

Instytut Monitorowania Mediów, Raport IMM: Onet najbardziej opiniotwórczym medium w styczniu 2020 roku, https://www.imm.com.pl/raport-imm-onet-najbardziej-opiniotworczym-medium-w-styczniu-2020-roku/ (dostęp: 7.02.2020).

Kim R., Odebrałem właśnie ze szpitala pierwsze ciało osoby zmarłej z powodu koronawirusa. Nie ma żadnych procedur, https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/pogrzeby-w-czasie-epidemii-nie-odmowie-pochowku/scq5f3l (dostęp: 12.02.2020).

Kurdupski M., „Gość Niedzielny” liderem sprzedaży w styczniu, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-styczen-2020-roku-gosc-niedzielny (dostęp: 7.02.2020).

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Makowska M., Język i obraz wobec koronawirusa. Przyczynek do rozważań nad komunikacją medialną w czasach pandemii, „Forum Lingwistyczne” 2021, nr (8)8, s. 1–14.

Marcinkiewicz K., Nowak P., Popielec D., Wilk M., Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa. Media i komunikacja społeczna, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Kraków–Wrocław 2020.

Maślanka J., Encyklopedia wiedzy o prasie, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.

Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2018.

Milewski P., Koronawirus w Nowym Jorku. O siódmej wieczorem Manhattan wygląda, jakby wszyscy już umarli, https://www.newsweek.pl/swiat/koronawirus-w-nowym-jorku-czyli-pogodne-szczury-na-brooklynie/q52ww6p (dostęp: 15.02.2020).

Ministerstwo Zdrowia, Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce (dostęp: 5.02.2020).

Nowicki M., Jak na wojnie. Sytuacja epidemiologiczna we Włoszech, https://www.newsweek.pl/swiat/koronawirus-wlosi-i-epidemia-jak-na-wojnie/k0dzv5e (dostęp: 16.02.2020).

Nowicki M., W obliczu pandemii USA są papierowym tygrysem. Zdolnym jedynie do stoczenia przegranej walki z najbliższą niszczarką, https://www.newsweek.pl/swiat/co-sie-zmieni-po-pandemii-czyli-wielki-gniew-nadchodzi/7t7e9r6 (dostęp: 15.02.2020).

Ograniczenia działalności gastronomicznej, rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych, https://www.gov.pl/web/koronawirus/ograniczenia-dzialalnosci-gastronomicznej-rozrywkowej-oraz-funkcjonowania-galerii-handlowych (dostęp: 10.02.2020).

Pawlicka A., Z Kaczyńskim gawędzi o boksie. Kim jest Łukasz Szumowski?, https://www.newsweek.pl/polska/lukasz-szumowski-dymisja-ministra-zdrowia-minister-od-pandemii-oraz-mistrz-uniku/vx6cpj8 (dostęp: 17.02.2020).

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, https://www.gov.pl/web/rpa/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-marca-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-na-obszarze-rzeczypospolitej-polskiej-stanu-epidemii (dostęp: 6.02.2020).

Tomczuk J., Zofia zamieniła Grecję na dom nad jeziorem. Mariusz – Kordyliery na Bieszczady, https://www.newsweek.pl/swiat/spoleczenstwo/wakacje-w-czasie-koronawirusa--zamiast-zagranicy-polacy-wybieraja-wakacje-w-polsce/fzec94j (dostęp: 15.02.2020).

Tw, „Polityka” wyprzedziła „Gościa Niedzielnego, „Tygodnik Powszechny” przed „Do Rzeczy”, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polityka-wyprzedzila-goscia-niedzielnego-tygodnik-powszechny-przed-do-rzeczy, (dostęp: 6.02.2020).

Węglewski M., Kina i teatry wrócą, ale czy przetrwają w nowej rzeczywistości? Będzie trudno, https://www.newsweek.pl/biznes/koronawirus-jak-beda-wygladac-kina-i-teatry-w-czasie-pandemii/6ljj8pk (dostęp: 17.02.2020).

Węglewski M., Szef kazał pytać każdą wchodzącą parę, czy mieszkają razem. Gdy się wahają – sugerować, że tak. Żebyśmy byli kryci, https://www.newsweek.pl/swiat/koronawirus-jak-wyglada-biznes-restauracyjny-po-odmrozeniu/hqwnqm2 (dostęp: 10.02.2020).

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

World Health Organization, Director-Generals opening remarks at the media briefing on COVID-19, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—-11-march-2020(dostęp: 5.02.2020).

Zagórska K., Media na kwarantannę. Wybrane strategie komunikacyjne, „Kultura – Media – Teologia” 2021, nr (44)1, s. 60–79.

Znosimy kolejne ograniczenia – 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji, https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap (dostęp: 10.02.2020).