Cele i zakres

„Media Biznes Kultura” to czasopismo naukowe otwarte na interdyscyplinarne spojrzenie, którego celem jest wnoszenie merytorycznego wkładu w stan wiedzy z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Naszym założeniem jest, by stało się platformą do wymiany myśli na temat kształtu i funkcji mediów. Dlatego do publikowania artykułów zapraszamy zarówno uznanych naukowców, jak i młodych badaczy zajmujących się problematyką medioznawczą. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje też badania nad mediami prowadzone z perspektywy takich dyscyplin, jak: politologia, marketing i zarządzanie, psychologia, pedagogika, nauki o kulturze,językoznawstwo, komunikacja wizualna. Jako półrocznik, ukazuje się dwa razy w ciągu roku, jesienią i wiosną, w wersji elektronicznej (referencyjnej) oraz w wersji papierowej. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty są publikowane w języku polskim i języku angielskim.