Zespół redakcyjny

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą przedstawiciele subdyscyplin nauk o komunikacji społecznej i mediach odpowiedzialni za sekcje tematyczne (Historia mediów i dziennikarstwa, Komunikowanie polityczne, Komunikowanie Społeczne, Public relations i komunikacja rynkowa, Reklama). Wyjątek stanowią tu dwie sekcje: Etyka w biznesie, której patronuje reprezentant Zespołu Etyki Słowa PAN oraz Komunikacja wizualna – uwzględniająca specyfikę dziennikarstwa w obszarze praktycznym oraz relacje nauki i procesów rynkowych. W gronie redakcyjnym zasiada również redaktor statystyczny dbający o poprawność metodologiczną danych występujących w artykułach. Kwestie szczegółowe reguluje Regulamin czasopisma Media Biznes Kultura.

W skład redakcji „Media Biznes Kultura” wchodzą również ko-redaktorzy reprezentujący  zagraniczne ośrodki naukowe.  Uzasadnieniem do poszerzenia składu redakcji była chęć popularyzacji czasopisma na arenie międzynarodowej i pozyskanie autorów z zagranicy. Do wspólnych obowiązków redakcji należy dbałość o poziom merytoryczny czasopisma oraz wysoką kulturę wydawniczą w zakresie ekspozycji treści.

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska

Z-ca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz

Sekcje tematyczne:

Etyka w biznesie: dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Uniwersytet Warszawski

Historia mediów i dziennikarstwa: prof. Hedwig Wagner, Europa-Universität Flensburg;
dr Konrad Knoch, Uniwersytet Gdański

Komunikowanie polityczne: prof. dr Rocio Zamora Medina, Universidad de Murcia (Uniwersytet Katolicki San Antonio, Murcja, Hiszpania); prof. UG dr hab. Anna Lusińska, Uniwersytet Gdański

Komunikowanie społeczne: dr Хруль Виктор Михайлович,  МГУ имени М.В. Ломоносова (Viktor M. Khrul, Lomonosov Moscow State University)

Komunikowanie wizualne: mgr Mirosław Rekowski, Akademia Sztuk Pięknych
w Gdańsku

Public relations i komunikacja rynkowa: prof.Alan R. Freitag, University of North Carolina
at Charlotte, USA; prof. UG dr hab. Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański

Reklama: prof. Liselot Hudders, Universiteit Gent; prof. UG dr hab  Anna Ryłko-Kurpiewska, Uniwersytet Gdański

Redaktor językowy (j. polski): Joanna Marek-Banach 

Redaktor językowy (j. angielski): Joanna Siemieniuk 

Redaktor statystyczny: Maciej Brosz

Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska