Recenzenci

2022

prof. Armela Panajoti (University of Vlora, Albania)
prof. Tamar Dolidze, Batumi State Martime Academy, Gruzja
prof. dr. phil. Ainars Dimants, (Riga Stradins University, Latvia)
dr Anna Antoniazzi (Università di Genova, Włochy)
dr Anna Hurajová (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava)
prof. dr hab. Wanda Patrzałek (uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
prof. UJK dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. UJ dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch (Uniwersytet Jagielloński)
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
prof. WSIiZ dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA,
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. UW dr hab. Michał Głowacki, (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)
|prof. SWSPS dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
prof. UWM dr hab. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. UG dr hab. Katarzyna Kaczor
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Joanna Szylko- Kwas, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Klaudia Cymanow-Sasin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
|dr hab. Maria Rółkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)
dr Tomasz Chrząstek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Beata Czechowska – Derkacz, Uniwersytet Gdański
dr Katarzyna Drąg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)  

 

2021
prof. dr. phil. Ainars Dimants (Riga Stradins University, Latvia)
dr Justyna Gorzkowicz,  (Polish University Abroad)
prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk (Uniwersytet Warszawski)
prof. SWSPS dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska (SWPS Uniwersytet  Humanistycznospołeczny)
prof. UW dr hab. Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski)
prof. UMCS dr hab. Lidia Pokrzycka (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
prof. UAM  dr hab. Alina Balczynska – Kosman (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
prof. DSW  dr hab. Agnieszka Węglińska (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
prof. UWM dr hab. Urszula Doliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. UWM dr hab. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. UJK dr hab. Aleksandra Lubczyńska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Ryszard Filas (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura(Uniwersytet Śląski)
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maria Rółkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
dr hab. Marek Palczewski (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Joanna Szylko (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Klaudia Cymanow-Sasin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
dr Katarzyna Konarska (Uniwersytet Wrocławski)
dr Andrzej Sawicki ( Społeczna Akademia Nauk w Warszawie)
dr Tomasz Chrząstek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Katarzyna Piątek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)  

 

 

2020
prof. Joanna Nowicki CY Cergy Paris Université
dr Justyna Gorzkowicz, Polish University Abroad
dr hab. Małgorzata Adamik Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Joanna Szylko (Uniwersytet Warszawski)
dr Wojciech Peszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Paweł Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Katarzyna Bałandynowicz (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Klaudia Cymanow-Sasin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
dr Dominik Chomik (Uniwersytet Gdański)

2019
dr hab. Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Michał Gajlewicz (Społeczna Akademia Nauk)
prof. UWM dr hab. Urszula Doliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. UG dra hab. Katarzyna Kaczor (Uniwersytet Gdański)
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Mirosław Dawlewicz (Uniwersytet Wileński)
dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński)
dr Anna Hurajová University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)
dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Monika Białek (Uniwersytet Gdański)
dr Klaudia Cymanow-Sasin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr Katarzyna Drąg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

2018
dr Mirosław Dawlewicz (Uniwersytet Wileński)
dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński)
dr Anna Hurajová University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
dr Jakub Kufel, Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk
dr Roman Wróblewski (Uniwersytet Wrocławski)
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)
dr Barbara Świąder-Puchowska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jan Kreft (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Michał Gajlewicz (Społeczna Akademia Nauk)
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
dr Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

2016/17
prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Małgorzata Lisowska–Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Jan Kreft (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Michał Gajlewicz (Społeczna Akademia Nauk)
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński)
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)
dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
dr Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Katarzyna Kaczor (Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny)
dr Jerzy Widerski (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
prof. UKW dr hab. Agnieszka Rypel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
prof. UMK ks. dr hab. Janusz Szulist (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)