Recenzenci

2020
prof. Joanna Nowicki CY Cergy Paris Université
dr Justyna Gorzkowicz, Polish University Abroad
dr hab. Małgorzata Adamik Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Joanna Szylko (Uniwersytet Warszawski)
dr Wojciech Peszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Paweł Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Katarzyna Bałandynowicz (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Klaudia Cymanow-Sasin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
dr Dominik Chomik (Uniwersytet Gdański)

2019
dr hab. Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Michał Gajlewicz (Społeczna Akademia Nauk)
prof. UWM dr hab. Urszula Doliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. UG dra hab. Katarzyna Kaczor (Uniwersytet Gdański)
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Mirosław Dawlewicz (Uniwersytet Wileński)
dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński)
dr Anna Hurajová University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)
dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Monika Białek (Uniwersytet Gdański)
dr Klaudia Cymanow-Sasin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr Katarzyna Drąg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

2018
dr Mirosław Dawlewicz (Uniwersytet Wileński)
dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński)
dr Anna Hurajová University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
dr Jakub Kufel, Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk
dr Roman Wróblewski (Uniwersytet Wrocławski)
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)
dr Barbara Świąder-Puchowska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jan Kreft (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Michał Gajlewicz (Społeczna Akademia Nauk)
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
dr Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

2016/17
prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Małgorzata Lisowska–Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Jan Kreft (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Michał Gajlewicz (Społeczna Akademia Nauk)
prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński)
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)
dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
dr Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Katarzyna Kaczor (Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny)
dr Jerzy Widerski (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
prof. UKW dr hab. Agnieszka Rypel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
prof. UMK ks. dr hab. Janusz Szulist (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)