Umowy, formularze

Umowa licencyjna (polski)
   
License Aagreement (English)
   
Formularz recenzencki (polski)
          
Review form (English)
   
Oświadczenie dla Autora (polski)
   
Author's statement (English)