Sekcje tematyczne

Etyka w biznesie

Do publikowania w ramach działu zapraszamy zainteresowanych etycznym kontekstem uwarunkowań  procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym,  w tym szczególnie szeroko pojętymi zagadnieniami lingwistycznymi: etyką słowa w sytuacjach publicznych, normami etycznymi w reklamie i komunikacji rynkowej, moralnością myślenia i jej konsekwencjami w języku, odpowiedzialnością za słowo w działaniach biznesowych (w tym wizerunkowych), językiem jako narzędziem wpływu społecznego (w tym również zjawiskami negatywnymi takimi jak: manipulacja i agresja słowna), a także wieloma innymi, ponieważ przedstawione obszary tematyczne stanowią propozycje, które zostaną poszerzone w wypadku pojawienia się interesujących tematów oraz wyników badań.

Historia mediów i dziennikarstwa 

Do publikowania w ramach działu zapraszamy zainteresowanych problematyką dotyczącą historii mediów i dziennikarstwa od czasów najdawniejszych aż po koniec dwudziestego wieku.   W szczególności interesują nas następujące obszary badania mediów w aspekcie historycznym: historia mediów; dziennikarstwo na przestrzeni dziejów; historia modeli i systemów medialnych; uwarunkowania prawne funkcjonowania mediów; prasa periodyczna; radio i telewizja w Polsce i na świecie; media sublokalne; lokalne i regionalne; media tajne niezależne, konspiracyjne, podziemne, drugi obieg; uwarunkowania cywilizacyjne, polityczne i społeczne mediów; metodologie badania mediów, a także wiele innych, ponieważ przedstawione obszary tematyczne i problemy są propozycjami, które mogą ulec poszerzeniu w wypadku pojawienia się interesujących tematów oraz wyników badań.

Komunikowanie Polityczne

Do publikowania w ramach działu zapraszamy zainteresowanych problematyką dotyczącą różnorodnych zjawisk, które sytuują się w następujących obszarach: podmioty komunikowania politycznego (uczestnicy - indywidualni – liderzy, przywódcy i zbiorowi – partie, społeczeństwo, media); przedmiot komunikowania politycznego; formy, narzędzia i obrazy komunikowania politycznego; język w komunikowaniu politycznym; marketing polityczny; polityczny public relations; strategia komunikowania politycznego; komunikowanie polityczne na poziomie międzynarodowym oraz międzykulturowym; a także wielu innych, ponieważ przedstawione obszary tematyczne i problemy są propozycjami, które mogą ulec poszerzeniu w wypadku pojawienia się interesujących tematów oraz wyników badań.

Komunikowanie społeczne

Do publikowania w ramach działu zapraszamy zainteresowanych problematyką dotyczącą zagadnień, jakie swoim zakresem obejmuje komunikowanie społeczne, w tym między innymi: marketing społeczny; komunikacja masowa; komunikowanie międzynarodowe; komunikacja międzykulturowa; relacje i zależności między uczestnikami komunikowania społecznego;  formy i narzędzia komunikowania; edukacja medialna; kultura popularna, a także wiele innych, ponieważ przedstawione obszary tematyczne stanowią propozycje, które zostaną poszerzone w wypadku pojawienia się interesujących tematów oraz wyników badań.

Komunikowanie wizualne

Do publikowania w ramach działu zapraszamy zainteresowanych problematyką dotyczącą zagadnień,  jakie swoim zakresem obejmują komunikowanie wizualne, w tym między innymi: teorię komunikatu wizualnego, odpowiedzialność w projektowaniu komunikacji wizualnej,  typografię (historię, stan obecny i prognozy rozwoju w Polsce i na świecie), wpływ informacji wizualnej  na kształtowanie procesów społecznych i kulturowych, rolę informacji wizualnej we współczesnej edukacji,  typografię i jej wpływ na funkcjonowanie struktur społecznych, różne formy   komunikacji wizualnej i jej funkcje w procesie informowania i wywierania wpływu, a także wieloma innymi, ponieważ przedstawione obszary tematyczne stanowią propozycje, które zostaną poszerzone w wypadku pojawienia się  interesujących tematów oraz wyników badań

Public relations i komunikacja rynkowa

Do publikowania w ramach działu zapraszamy zainteresowanych problematyką dotyczącą public relations i komunikacji rynkowej. Zakres tematyczny sekcji obejmuje: znaczenie public relations w gospodarce, polityce, społeczeństwie, mechanizmy tworzenia i zarządzania wizerunkiem organizacji i osób, Internal PR, relacje inwestorskie, społeczną odpowiedzialność biznesu, PR kryzysowy, pomiar i ocenę efektów działań PR, kanały i formy komunikacji rynkowej, wpływ mediów społecznościowych na komunikację rynkową, relacje z mediami, a także wiele innych, ponieważ przedstawione obszary tematyczne stanowią propozycje, które zostaną poszerzone w wypadku pojawienia się interesujących tematów oraz wyników badań.

Reklama

Do publikowania w ramach działu zapraszamy zainteresowanych problematyką dotyczącą zagadnień, związanych z komunikacją reklamową. Zakres tematyczny sekcji obejmuje takie problemy jak: mechanizmy konstruowania reklamy, kulturowe i medialne uwarunkowania tworzenia przekazów, psychologiczne i językowe środki oddziaływania w przekazach perswazyjnych, kanały i formy komunikacji reklamowej (w tym również ambient media), relacje między nadawcą a odbiorcą reklamy, oddziaływanie reklamy na różne typy adresatów, sposoby konstruowania nazw i logotypów, a także wiele innych, ponieważ przedstawione obszary tematyczne stanowią propozycje, które zostaną poszerzone w wypadku pojawienia się interesujących tematów oraz wyników badań.