Kontakt z redakcją

Adres redakcji
Redakcja Czasopisma Media Biznes Kultura
Sekretariat Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
redakcjambk@ug.edu.pl

Wydawcy:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
http://wyd.ug.edu.pl

wydawnictwo@ug.edu.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
www.ejournals.eu