Media Biznes Kultura Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Uniwersytet Gdański

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska

„Media Biznes Kultura" to czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Komisją Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności.  Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy.

Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki a mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w języku polskim i języku angielskim.

ISSN 2451-1986
e-ISSN 2544-2554
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska
Opublikowano online: grudzień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Testing the Extent of the ‘Immersive’ Experience: The Role of Ad Relevance, Ad Vividness, and Ad Message Explicitness in Narrative Advertising

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 9-26
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.012.17098

Communicative Anosmia and Poetics of Storytelling in Perfume Commercials

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 27-41
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.013.17099

All Ads Are Narratives

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 43-54
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.014.17100

Percepcja treści telewizyjnego przekazu reklamowego

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 57-76
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.015.17101

Narracje w reklamie wideo – teoria i praktyka

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 77-87
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.016.17102

Wizerunek kobiety w reklamie. Raport z badań

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 89-106
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.017.17103

Narracje stosowane w reklamach w kontekście silver marketingu

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 107-120
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.018.17104

„Dziewczynki mogą wszystko” – o zwalczaniu stereotypu płci na przykładzie strategii marketingowej marki Lego

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 121-132
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.019.17105

Narracje w reklamie motoryzacyjnej na przykładzie wybranych kampanii w serwisie YouTube

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 133-150
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.020.17106

„To, co najważniejsze… w storytellingu” – analiza spotu świątecznego marki Allegro w ujęciu teorii narracji Bo Bergströma

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 151-164
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.021.17107

Wizualne aspekty komunikacji marki z klientami (na przykładzie marki Piwo Rewalskie)

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 167-184
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.022.17108

Crowdfunding jako środek promocji. Toposy retoryczne w kampanii Tortoise. Open journalism – a different kind of newsroom na platformie Kickstarter (2018)

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 185-198
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.023.17109

Partyzantka semiotyczna. Historyczne analogie i dekonstrukcje w praktykach medialnych turbo- i softpatriotó

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 199-212
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.024.17110