Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną

Redaktor naczelny: Jaromir Jeszke
Zastępca redaktora naczelnego: Iwona Arabas
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek, Anna Marek

Czasopismo jest własnością Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

Częstotliwość: Półrocznik

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny nStudia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

Pismo składa się z działów:

1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;
4. Z archiwów i bibliotek;
5. Recenzje i omówienia;
6. Kronika życia naukowego.

Nasze strony:
http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

http://medycynanowozytna.locloud.pl/

http://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

Reference no. 341088

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).

ISSN 1231-1960
e-ISSN 2657-506X
Punkty MEiN: 2023: 100 | 12.2021: 70 | 02. 2021: 40 | 2019: 5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement

Redaktor naczelny: Jaromir Jeszke
Zastępca redaktora naczelnego: Iwona Arabas
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek, Anna Marek
Opublikowano online: 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Popularyzacja wiedzy medycznej w społeczeństwie polskim w latach 1956–1970 (na przykładzie publikacji popularnonaukowych)

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 9-36
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.021.18745

Plakat w służbie medycyny. Zdrowie publiczne jako temat plakatów z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (lata 50.–80. XX wieku)

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 37-81
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.022.18746

Społeczne aspekty edukacji higienicznej w Litwie Sowieckiej w latach 1944–1989: choroby weneryczne

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 83-93
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.023.18747

Alkoholizm jako problem społeczny w świetle kilku poufnych sprawozdań przygotowanych na posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR, 28 lipca 1987 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 95-111
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.024.18748

Pierwszy model medycyny szkolnej w Polsce po II wojnie światowej

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 113-136
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.025.18749

Zwalczanie chorób wenerycznych występujących w pierwszych latach powojennych wśród żołnierzy WP na podstawie publikacji zamieszczonych w „Lekarzu Wojskowym”

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 137-162
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.026.18750

Pomoc medyczna świadczona Żydom ocalałym z obozów koncentracyjnych tuż po zakończeniu działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia choroby głodowej

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 163-199
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.027.18751

Ochrona zdrowia społeczności żydowskiej na Górnym Śląsku w latach 1945–1950

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 201-225
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.028.18752

Instytucjonalna opieka położnicza nad kobietą ciężarną i rodzącą w Polsce w okresie PRL-u

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 227-252
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.029.18753

Macierzyństwo i zdrowie kobiety w środowisku wiejskim okresu powojennego

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 253-276
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.030.18754

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Za Falochronem” w Gdyni w latach 1967–1989. Okoliczności powstania, zakres opieki, oddziaływanie społeczne

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 277-:318
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.031.18755

„Jak Wojtek swoją rodzinę od jaglicy ratował”. Zwalczanie jaglicy w Polsce po II wojnie światowej

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 319-357
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.032.18756

Higienizacja polskiej wsi przełomu lat 50. i 60. XX w. na przykładzie wybranych województw

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 359-378
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.033.18757

Opieka zdrowotna w PGR-ach w okresie powojennym na łamach czasopisma „Medycyna Wiejska”

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 379-401
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.034.18758

„Leczyć czy nie leczyć” – rozwój medycyny geriatrycznej w Polsce w okresie powojennym do lat 70. (wybrane zagadnienia)

Medycyna Nowożytna, Tom 29 (2023) Suplement, s. 403-429
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.035.18759