Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek

Czasopismo jest  własnością Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów

 

Częstotliwość: Półrocznik

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny naStudia nad Kulturą Medycznąpozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

 

Pismo składa się z działów:

  1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
  2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
  3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;
  4. Z archiwów i bibliotek
  5. Recenzje i omówienia
  6. Kronika życia naukowego

 

Nasze strony:

http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

http://medycynanowozytna.locloud.pl/

http://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

 

ISSN: 1231-1960

Reference no. 341088

ISSN 1231-1960
e-ISSN 2657-506X
Punkty MNISW: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Opublikowano online: 19 lutego 2020

Studia

Sortuj według

Urazy szczęk i twarzy w doświadczeniu chirurgicznym Dominika Jeana Larreya

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 7-24
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.013.11832

Prace analityczne

Casten Rönnow – szwedzki medyk na francuskiej prowincji w Lunéviile w latach 1737–1766

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 27-46
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.014.11833

Projekt porządku akuszerskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Naturforschende Gesellschaft) z 1781 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 47-66
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.015.11834

Anachronica

Popularyzacja wiedzy medycznej w świetle czasopisma „Lekarz Wojskowy” (1920–1939)

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 69-102
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.016.11835

Głód w KL Stutthof

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 103-125
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.017.11836

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Doktor Jan Roch Raum w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 129-145
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.018.11837

Recenzje i omówienia

Małgorzata Okupnik, W niewoli ciała. Doświadczenie utraty zdrowia i jego reprezentacje, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2018, ss. 553

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 149-151
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.019.11838

Rafał Zgorzelski, Irena Przybysz, ks. Damian Klimkowski, Janina Fetlińska. Pielęgniarka, społecznik, senator RP 1952-2010, wyd. „Wspólnota Żyrardowa”, Żyrardów 2019, ss. 255

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 152-157
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.020.11839

Z życia naukowego

IV Konferencja Naukowa, Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych, Gdańsk, 23–25 października 2019 roku

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 161-164
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.021.11840

III Konferencja Naukowa Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet, Wrocław, 8 listopada 2019 roku

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 165-168
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.022.11841

Muzeum Historii Pielęgniarstwa Polskiego

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 169-177
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.023.11842

Jubileusz 150-lecia Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Warszawa, 25 października 2019 roku

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 179-185
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.024.11843