Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek

Czasopismo jest własnością Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
 

Częstotliwość: Półrocznik

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny nStudia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

Pismo składa się z działów:

1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;
4. Z archiwów i bibliotek
5. Recenzje i omówienia
6. Kronika życia naukowego

Nasze strony:
http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

http://medycynanowozytna.locloud.pl/

http://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

Reference no. 341088

ISSN 1231-1960
e-ISSN 2657-506X
Punkty MNISW: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Opublikowano online: 28 sierpnia 2020

Studia

Sortuj według

Rany klatki piersiowej i serca w pracach Dominika Jeana Larreya

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 9-32
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.001.12617

Prace analityczne

Między higieną szkolną a praktyką lekarską. Zadania lekarza szkolnego w Prusach (I poł. XX w.)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 35-49
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.002.12618

Dobroczynność w Wilnie w latach reaktywowania polskiej samorządności (1919–1927)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 51-74
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.003.12619

Rabbiner Dr. Max Dienemann als Hygieniker

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 75-90
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.004.12620

Anachronica

Amelia Greenwald i Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych na Czystem w Warszawie

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 93-139
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.005.12621

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Organizacja opieki zdrowotnej dla pracowników KC PZPR i CRZZ (1955–1980)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 143-160
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.006.12622

Z życia naukowego

Nowy członek Komitetu Naukowego „Medycyny Nowożytnej” Karen Nolte – notatka

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 163-163
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.007.12623

Sprawozdanie z XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Poznań, 10–11 października 2019 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 165-172
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.008.12624

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji International Conference on the History of Nursing, Florencja, 13–15 lutego 2020 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 173-184
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.009.12625