Medycyna Nowożytna,2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Rok wydania: 2018

Recenzenci „MN” 2018, z. 1:

Prof. Andrzej Felchner (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim), Prof. Tadeusz Srogosz(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Prof. Michał Musielak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska (Collegium Medicum w Bydgoszczy), Prof. Bożena Urbanek (IHN PAN), Dr hab. Jaromir Jeszke (IHN PAN, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Prof. Wanda Wojtkiewicz- Rok (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Dr Maria Ciesielska (Wydział Lekarski Uczelni Łazarskiego w Warszawie)

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Doktryna Johna Browna (1736-1788), jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego. Część pierwsza

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 7-28
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.001.9793

Recenzje i omówienia

Kazimierz Janicki, Dzieje szpitalnictwa wojskowego w Poznaniu, Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 260 (rec. Maria Ciesielska)

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 141-144
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.008.9800

Transferring Professional Knowledge and Skills (The Case of Central and Eastern European Migrant Physicians in German Hospitals), von Juliane Klein, Opladen-Berlin-Toronto 2016, ss. 240 (rec. Magdalena Schymanietz)

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 145-147
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.009.9801

Magdalena Paciorek, Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945-1948/1949. Kształtowanie i rozwój środowiska, IHN PAN, Warszawa 2016, ss.406 (rec. Teresa Dworecka).

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 148-150
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.010.9802

Prace analityczne

Zaburzenia neurologiczne typu afazji w obserwacjach Dominika Jeana Larreya

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 31-45
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.002.9794

Die Studenten jüdischer Konfession aus Schlesien an der medizinischen Fakultät der Universität Wien in den Jahren 1850 bis 1938 nach den Promotionsund Rigorosenprotokollen

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 47-79
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.003.9795

Kariery naukowe kobiet na Wydziale Lekarskim USB w Wilnie w okresie międzywojennym (1919–1939)

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 81-96
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.004.9796

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Museums of Pioneers of Medicine and Nursing in London

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 99-110
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.005.9797

Czasopiśmiennictwo medyczne w Wielkiej Brytanii w XIX w.

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 111-126
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.007.9799

Dentystyka w obozach koncentracyjnych na przykładzie KL Auschwitz i KL Stutthof

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 127-138
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.006.9798