Medycyna Nowożytna,2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Rok wydania: 2018

Recenzenci tomu:

prof. Jaromir Jeszke, prof. Michał Musielak, prof. Tadeusz Nasierowski, prof. Cezary Domański, prof. Marian Surdacki, prof. Tadeusz Srogosz, prof. Anita Magowska, dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, prof. Bożena Urbanek, dr hab. Magdalena Paciorek

Recenzje i omówienia

Sortuj według

Anita Napierała, Higiena prywatna w polskich publikacjach popularnych i popularnonaukowych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Koncepcje i porady, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 482 (rec. Bożena Płonka-Syroka)

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 199-208
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.030.10496

Maria J. Turos, Dominique Jean Larrey (1766–1842) chirurg  wielkiej armii, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017, ss. 295 (rec. Bożena Urbanek)

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 209-212
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.031.10497

Raimonda Ragauskienė, Mirties nugalėti nepavyko: Biržų  ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pabaiga – XVII a.) [Nikt nie może wygrać ze śmiercią: historia biologiczna birżańsko-dubińskiej linii książęcej rodziny Radziwiłłów (koniec XV w. – XVII w.)], Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, Vilnius 2017, ss. 735 + 1 (rec. Tadeusz Srogosz)

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 213-216
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.032.10498

Jan Bohdan Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów  ofiar drugiej wojny światowej, t. 6, Wydawnictwo Dwa Światy, Warszawa 2018, ss. 233 (rec. Bożena Urbanek)

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 217-218
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.033.10499

Studia

Doktryna Johna Browna (1736–1788), jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego. Część druga

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 7-35
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.024.10490

Antypsychiatria brytyjska 1960–1970

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 37-81
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.025.10491

Prace analityczne

O  problemach zdrowotnych magnackich dzieci w XVIII w. na przykładzie potomstwa Michała Kazimierza Radziwiłła zw. „Rybeńko” i Anny z Mycielskich Radziwiłłowej

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 85-102
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.026.10492

Szpitale diecezji żmudzkiej na początku XIX stulecia

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 103-145
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.027.10493

Anachronica

Działalność władz miasta oraz towarzystw społecznych w walce z gruźlicą we Wrocławiu w latach 1919–1933 (wybrane aspekty)

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 149-170
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.028.10494

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Historia medycyny na łamach „Służby Zdrowia” w latach 1949–1956

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 173-196
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.029.10495

Z życia naukowego

Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej i VIII im. dr Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej „Mózg – umysł – uczenie się”, Ciechanów, 20.04.2018 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 221-226
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.033.10500