Małgorzata Marcysiak, Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa lwowskiego w latach 1929–1939, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, ss. 336

Katarzyna Trzęsiel

Abstrakt

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).