Małgorzata Okupnik, W niewoli ciała. Doświadczenie utraty zdrowia i jego reprezentacje, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2018, ss. 553

Maria Ciesielska

Abstrakt

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).