Medycyna Nowożytna,Tom 26 (2020) Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Rok wydania: 2020

Recenzenci tomu:

prof. Jaromir Jeszke, prof. Michał Musielak, prof. Tadeusz Nasierowski, prof. Cezary Domański, prof. Marian Surdacki, prof. Tadeusz Srogosz, prof. Anita Magowska, dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, prof. Bożena Urbanek, dr hab. Magdalena Paciorek

Studia

Sortuj według

Rany klatki piersiowej i serca w pracach Dominika Jeana Larreya

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 9-32
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.001.12617

Prace analityczne

Między higieną szkolną a praktyką lekarską. Zadania lekarza szkolnego w Prusach (I poł. XX w.)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 35-49
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.002.12618

Dobroczynność w Wilnie w latach reaktywowania polskiej samorządności (1919–1927)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 51-74
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.003.12619

Rabbiner Dr. Max Dienemann als Hygieniker

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 75-90
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.004.12620

Anachronica

Amelia Greenwald i Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych na Czystem w Warszawie

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 93-139
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.005.12621

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Organizacja opieki zdrowotnej dla pracowników KC PZPR i CRZZ (1955–1980)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 143-160
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.006.12622

Z życia naukowego

Nowy członek Komitetu Naukowego „Medycyny Nowożytnej” Karen Nolte – notatka

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 163-163
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.007.12623

Sprawozdanie z XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Poznań, 10–11 października 2019 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 165-172
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.008.12624

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji International Conference on the History of Nursing, Florencja, 13–15 lutego 2020 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 173-184
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.009.12625