Organizacja opieki zdrowotnej dla pracowników KC PZPR i CRZZ (1955–1980)

Bohdan A. Kuliński

Abstrakt

Organization of health care for the employees of the KC PZPR and CRZZ (1955–1980)

The publication presents the history and organization of institutions responsible for health care of the employees of the Central Committee of PZPR and CRZZ – Poliklinika Pracowników Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) i Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ) and her successor  rzychodnia Pracownicza KC PZPR i CRZZ. The main part of the work presents the history of the institutions, their organization and scope of activity. The bibliographical note presents such issues as: circumstances in which documents were found, management of documentation in the institutions and the condition of documents. The study based on previously unknown and unexplored archival material

Słowa kluczowe: Poliklinika, Przychodnia Pracownicza, KC PZPR, CRZZ, opieka zdrowotna, PRL
References

Horst W., Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944–1990), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2007.

Janowski W., Kochański A., Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR, 1948–1990, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000.

Mróz T. (red.), Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Aspekty prawne i socjologiczne, Temida 2, Białystok 2012.

Skalimowski A., Dom Partii. Historia gmachu KC PZPR w Warszawie, Neriton, Warszawa 2010.