Medycyna Nowożytna,Tom 26 (2020) Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Rok wydania: 2020

Recenzenci tomu:

prof. Jaromir Jeszke, prof. Michał Musielak, prof. Tadeusz Nasierowski, prof. Cezary Domański, prof. Marian Surdacki, prof. Tadeusz Srogosz, prof. Anita Magowska, dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, prof. Bożena Urbanek, dr hab. Magdalena Paciorek

Studia

Sortuj według

Plica neuropathica – unraveling the mystery of Plica polonica

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 9-20
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.010.13352

‘Unfortunate creatures’: The hazards of syphilis in wet-nursing

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 21-56
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.011.13353

Prace analityczne

Michał Kaczkowski i jego praca O chorobie cholera morbus zwanej

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 59-73
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.012.13354

Problemy utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej w świetle regulaminów wojskowych doby stanisławowskiej (zarys problematyki)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 79-97
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.013.13355

Anachronica

Concepto impeditur tam uicio uiri quam mulieris – kobieca i męska niepłodność na podstawie traktatu Liber de sinthomatibus mulierum

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 101-116
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.014.13356

Profesorowie wydziałów lekarskich przełomu lat 40. i 50. XX w. w archiwaliach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) Archiwum Akt Nowych

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 117-157
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.015.13357

Z archiwów, bibliotek i muzeów