Michał Kaczkowski i jego praca O chorobie cholera morbus zwanej

Maria Joanna Turos

Abstrakt

Michał Kaczkowski and his work On the disease called cholera morbus

The appearance of cholera in Poland was a signifi cant epidemiological problem. One of the fi rst works devoted to the etiology, the search for methods of therapy as well as the necessary hygienic and sanitary measures to prevent the spread of this disease was written in 1830 by Michał Kaczkowski. His work, despite the passage of years, still deserves attention.
Słowa kluczowe: Michał Kaczkowski, choroby epidemiczne, cholera, XIX w., historia medycyny / Michał Kaczkowski, epidemic diseases, 19th century, history of medicine
References
Bielecki R., Wielka armia Napoleona, BELLONA, Warszawa 2004.
 
Bieliński J., Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej bibliografi cznie przedstawiony, Wyd. Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Warszawa 1888.
 
Bierkowski L., O cholerze, Nr. kat. BJ Rkp. 6409 IV.
 
Corbyn F., Management and diseases of infants, under the infl uence of the climate of India being instructions to mothers and parents, in situations where medical aid is not to be obtained, and a guide to medical men, inexperienced in the nursery and the treatment of tropical infantile disease. Illustrated by coloured plates, Messrs. Thacker & Co., St. Andrew’s library, Calcutta 1828.
 
Danilewiczowa M., Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego, Warszawa 1937.
 
Estreicher K., Bibliografi a polska XIX stulecia, t. II G–L, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1874.
 
„Formulaire pharmaceutique à l’usage des hôpitaux militaires de la République française”, l’Imprimerie de la Departament de Guerre, Paris l’An II Republique Française.
 
„Gazeta Polska”, Warszawa, 22 lutego 1830 r., nr 50.
 
Gąsiorowski L., Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce, Nakładem J.K. Żupańskiego, Poznań 1854.
 
Gerson G.H., Ueber den Hospitalbrand, nach eignen während des spanischen Befreyungskriegs und in Belgien gemachten Erfahrungen, Ausgebung B.G. Hoffmann & A. Camps, Hamburg 1817.
 
Giedroyć Fr., Rada lekarska Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809–1867), Księgarnia E. Wende, Warszawa 1913.
 
Giedroyć Fr., Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim, Departament Sanitarny, Warszawa 1927.
 
Hoffmann Fr., La médecine raisonnée de M. Fr. Hoffmann. Premier Médecindu Roi de Prusse, vol. IV, Paris Chez Briasson 1739.
 
Hufeland Ch.W., Conspectus morborum secundum ordines naturales adjunctis characteribus specifi cis diagnosticis seu signis pathognomicis. In usum auditorum, Ausgebung F. Dümler, Berlin 1819.
 
Hufeland Ch.W., Conspectus materiae medicae secundum ordines naturales in usum auditorum, Apud Dümler, Berolini 1828.
 
Kaczkowski K., Lekcje hygieny, czyli nauki zachowania zdrowia, t. II, Druk. N. Glücksberga, Warszawa 1828.
 
Kaczkowski K., O używaniu preparatów chloru przeciw zarazom i szkodliwym wyziewom, Drukarnia Rządowa, Warszawa 183.
 
Kaczkowski M., O poznawaniu, sposobach zapobieżenia i leczeniu choroby cholera morbus zwanej, w drukarni Kom. Rząd, Wyzn. Rel. i Ośw., Warszawa 1830.
 
Keraudren P.Fr., Du cholera morbus de l’Inde ou mordechi, Imprimerie Royale, Paris 1824.
 
Kośmiński St., Słownik lekarzów polskich, Nakład autora, Warszawa 1883.
 
Lisowski W., Generał profesor Karol Kaczkowski, MON, Warszawa 1986.
 
Lisowski W., Polska służba zdrowia w powstaniach narodowych, t. I, BELLONA, Warszawa 2006.
 
Malcz J.Fr.W., O cholerze indyjskiej epidemicznej, Druk. Gałęzowskiego i Komp., Warszawa 1831.
 
Miłosz Cz., Widzenia nad Zatoką San Francisco, GŁOS, Warszawa 1980.
 
Wspomnienie z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim generał sztab-lekarzu wojsk polskich ułożył Tadeusz Oksza-Orzechowski, t. II, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1876.
 
„Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, Serya II, t. I, poszyt I, Warszawa 1851.
 
Peszke J., Stulecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego 1820–1920. Dzieje Towarzystwa, cz. I, Nakł. Tow. Lek. Warszawskiego, Warszawa 1931.
 
„Polski Słownik Biografi czny”, t. II Jar-Kap.
 
„Przepisy lekarstw dla Szpitalów Woyska Polskiego. Dzieło tłomaczone z języka francuzkiego…”, Warszawa 1810.
 
Ropek M., Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju, „Rozprawy na stopień doktora medycyny b. wychowanków szkoły podchorążych sanitarnych”, nr 7, Warszawa 1938.
 
Rymkiewicz F., Fonberg I., O cholerze i sposobach oczyszczania powietrza w czasie panuiącey zarazy, Druk. T. Glücksberga, Wilno 1830.
 
Samuela Orgelbranda Encyklopedjia Powszechna, Druk. S. Orgelbranda Synów, Warszawa 1900, t. VIII.
 
Szarejko P., Słownik biografi czny lekarzy XIX wieku, t. I, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Warszawa 1991.
 
Terlecki Z.H., De cholera, Typ. St. Gieszkowski, Cracoviae 1833.
 
Wielka Encyklopedya Powszechna Ilustrowana, t. XXXIII–XXXIV, Dr. A.T. Jezierskiego, Warszawa 1903.
 
Strony internetowe
 
http://www.ipsb.nina.gov.pl:8080/Search/Type,Biography/Phrase,Kaczkowski%20Micha%C5%82/.
 
http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?term_1=O+chorobie+cholera+morbus+zwanej&theme=nukat.
 
https://polona.pl/item/o-poznawaniu-sposobach-zapobiezenia-i-leczeniu-choroby-cholera-morbus-zwanej,NjEzOTk1ODc/6/#info-:metadata.