Uwagi do biografii prof. Teodora Opęchowskiego – na marginesie artykułu I. Robak, T. Strogosz, Polski ślad w dziejach Wydziału Lekarskiego Imperatorskiego Uniwersytetu Charkowskiego: profesor Teodor Opęchowski (1853–1914) w „Medycyna Nowożytna – Studia nad Kulturą Medyczną” 2017, t. 23, z. 1, s. 141–151

Jacek Dobrowolski

Abstrakt

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).