Romana M. Bahry, Forgotten Chemist of Łańcut & Pioneer of Probiotics. Zapomniany Aptekarz Miasta Łańcuta i naukowiec – pionier probiotyki, Wyd. York University Press Toronto, Ontario, Canada, Toronto 2018, ss. 346, 100 fotografi i i fotokopii dokumentów

Lidia Maria Czyż

Abstrakt

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).