Milton J. Rosenau (1869–1946) i strategia zarządzania lękiem w sferze zdrowia publicznego

Maria Nowacka

Abstrakt

Milton J. Rosenau (1869–1946) and the strategy of fear management in the sphere of public health

The American epidemiologist Milton J. Rosenau – one of the pioneers of public health – is the author of the concept of “conquest of fear”, which stimulated the development of preventive medicine. However, this concept was in fact a kind of strategy of fear management and as such necessarily led to the gradual domination of preventive pro-health strategies by the permanent therapy strategies. The negative consequences of this strategy can be read in the main work of Rosenau, a preventive medicine textbook, and were presented in a literary form by the French writer Jules Romains.

Słowa kluczowe: Milton J. Rosenau, zdrowie publiczne, pokonanie strachu, zarządzanie strachem
References

Bamforth I., Knock. A Study in Medical Cynicism, „Medical Humanities” 2002, nr 28(1).

Conrad P., The Medicalization of Society. On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007.

Constitution of the WHO, http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf.

Felton L.D., Milton Joseph Rosenau, „Journal of Bacteriology” 1947, nr 53(1).

Goraya A., Scambler G., From Old to New Public Health. Role Tensions and Contradictions, „Critical Public Health” 1998, nr 8(2).

Kita M., Syndrom Knocka, czyli czego językoznawca może się dowiedzieć, badając teksty wywiadów, [w:] M. Kita, J. Grzenia (red.), Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.

Lorenz M., Proto-eugenic Thought and Breeding Utopias in the United States before 1870, „Bulletin of the German Historical Institute”, fall 2008, nr 43.

Markfi eld M.H., A More Perfect Union: Eugenics in America, „National Academy of Elder Law Attorneys Journal”, spring 2019, vol. 15.

Maxcy K.F. (red.), Rosenau’s Preventive Medicine and Public Health, Appleton-Century-Crofts, New York 1956.

McKinley J.B., McKinley S.M., Beaglehole R., Trends in Death and Disease and the Contribution of Medical Measures, [w:] H. E. Freeman, S. Levine (red.), Handbook of Medical Sociology, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1988.

Milton J. Rosenau, Biogram w Wikipedii: https://en.wikipedia.org/ wiki/Milton_J._Rosenau.

Milton Joseph Rosenau, „Canadian Journal of Public Health / Revue Canadienne de Santé Publique” 1946, nr 37(8).

Nowacka M., Od policji medycznej do zdrowia publicznego. Rozwój administracji zdrowotnej w XIX wieku, w druku.

Nowacka M., Kopania J., Od medycyny prewencyjnej do programów eugenicznych. Droga rozwojowa zdrowia publicznego, „Kwartalnik Filozofi czny” 2016, XLIV, nr 1.

Riddle O., Biographical Memoir of Charles Benedict Davenport 1866–1944, „National Academy of Sciences of the United States of America. Biographical Memoirs” 1947, vol. XXV, fourth memoir.

Rogers F.B., Fifty Years of Rosenau’s Textbook (1913–1963), „American Journal of Public Health” 1963, nr 53(8).

Rosenau M.J., Disinfection and Disinfectants. A Practical Guide for Sanitariants, Health and Quarantine Offi cers, P. Blakiston’s Son & Co, Philadelphia 1902.

Rosenau M.J., The Uses Of Fear In Preventive Medicine, „Boston Medical and Surgical Journal” 1910, nr 162(10).

Rosenau M.J., The Milk Question, Houghton Miffl in Company, Boston–New York 1912.

Rosenau M.J., Preventive Medicine and Hygiene, D. Appleton and Company, New York–London 1913.

Rosenau M.J., All About Milk, Metropolitan Life Insurance Company, New York 1919.

Rosenberg Ch.E., Charles Benedict Davenport and the Beginning of Human Genetics, „Bulletin of the History of Medicine” 1961, nr 35(3).

Sigerist H.E., Civilization and Disease, Cornell University Press, Ithaca–New York 1945.

The Future of Public Health, Committee for the Study of the Future of Public Health; Division of Health Care Services, National Academy Press, Washington 1988.

Wieczorkowska M., Świat jako klinika. Medykalizacja życia w społeczeństwie ryzyka biomedycznego, [w:] M. Gałuszka (red.), Zdrowie i choroba w społeczeństwie ryzyka biomedycznego, Biuro Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2008.

Wieczorkowska M., Medykalizacja społeczeństwa w socjologii amerykańskiej, „Przegląd Socjologiczny” 2012, nr 61(2).

Winslow Ch.-E.A., The Conquest of Epidemic Disease. A Chapter in the History of Ideas, The University of Wisconsin Press, Wisconsin 1980.