Medycyna Nowożytna,Tom 27 (2021) Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Rok wydania: 2021

Recenzenci tomu:

prof. Jaromir Jeszke, prof. Michał Musielak, prof. Tadeusz Nasierowski, prof. Cezary Domański, prof. Marian Surdacki, prof. Tadeusz Srogosz, prof. Anita Magowska, dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, prof. Bożena Urbanek, dr hab. Magdalena Paciorek

Studia

Sortuj według

Lazarety armii francuskiej na północnym Mazowszu w 1806 i 1807 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 9-26
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.011.15239

Terra sigillata Silesiaca – historyczne pokłady śląskiej gliny leczniczej jako środek terapeutyczny

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 27-44
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.012.15240

Prace Analityczne

Najstarsze miejskie szpitale polskiego Wilna (do 1939 r.)

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 47-63
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.013.15241

Zagadnienie grzybicy woszczynowej owłosionej skóry głowy oraz kampania przeciwstrupniowa prowadzona w Polsce przez Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w latach 1921–1939

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 65-93
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.014.15242

Anachronica

Rozwój wczesnych biologicznych metod leczenia schizofrenii po II wojnie światowej

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 97-110
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.015.15243

O historykach medycyny i zakładach naukowych pierwszej połowy lat 50. XX w. w świetle sprawozdania Ministerstwa Zdrowia

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 111-135
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.016.15244

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Siostry Klemensy od Wniebowzięcia (Janiny Wójcik) wspomnienia z zesłania (1940–1946)

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 139-167
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.017.15245

Wybrane kolekcje historyczne z zakresu historii medycyny i farmacji we współczesnych zbiorach muzealnych i bibliotekach naukowych Stambułu – część druga

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 169-210
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.021.15378

Recenzje i omówienia

Filozofia starożytna a medycyna średniowieczna. Refleksje na marginesie książki Beaty Wojciechowskiej Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 213-221
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.018.15246

Podróże za marzeniami. Kultura uzdrowiskowa w Europie, Bożena Płonka-Syroka, Paulina Suchecka, Wrocław 2021, ss. 131

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 223-224
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.019.15247

David Schneider, Historia współczesnej medycyny, renesans, wynalezienie chirurgii i rewolucja implantów, tł. G. Łuczkiewicz, wyd. Znak, Kraków 2021, ss. 560

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 225-226
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.020.15248