Lazarety armii francuskiej na północnym Mazowszu w 1806 i 1807 r.

Maria Joanna Turos

Abstrakt

French Army Lazarets in northern Mazovia in 1806 and 1807

At the turn of 1806/07, French troops fought a series of battles and skirmishes with the Russian army in northern Mazovia. Wounded and sick soldiers were taken to fi eld hospitals, often organized just outside the area of military operations. Determining the locations of such institutions allows for the verifi cation of the burial sites and, at the same time, for the commemoration of both the soldiers who died there and the staff employed.

Słowa kluczowe: Rok 1806/1807, wojny napoleońskie, Mazowsze, lazarety wojskowe, 1807, Napoleonic wars, Mazovia, military fi eld hospitals
References

Dane archiwalne

Kuria Archidiecezjalna Warszawska. Parafia Pomiechowo. „The Larrey Collection Wellcome Institute” Nr Kat. MS. 3127 POZ. II. Województwo Mazowieckie – rejestr zabytków, Plik PDF.

Opracowania

Archiwum Wybickiego, t. II (1802–1822), wyd. M.A. Skałkowski, Gdańsk 1950.

Arnold J.R., Reinertsen R.R., Kryzys w śniegu. Kampania zimowa 1806–1807 roku, Napoleon V, Oświęcim 2014.

Bielecki R., Encyklopedia wojen napoleońskich, TRIO, Warszawa 2002.

Correspondance du maréchal Davout, prince d’Eckmühl : ses commandements, son ministère, 1801–1815, opr. Ch. de Mazade, Ed. Plon, Paris 1885.

Correspondance de Napoleon publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III., “Imprimerie Imperiale” 1864, t. XIV.

Czerwiński T., Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, MUZA, Warszawa 2012.

Ducoulombier H., Le baron P.-F. Percy. Un chirurgien de la Grande Armee, Ed. Teissedre, Paris 2004.

Dumas M., Précis des événements militaires ou Essais historiques sur les campagnes de 1799 a 1814, t. XVIII, Ed. Treuttel & Würtz, Paris 1826.

Foucart P., Campagne de Prusse et Pologne, Ed. Teissedre, Paris 2006.

Gallaher J.H., The Iron Marshall. A biography of Louis N. Davout, The Greenhill Books, London 2000.

Gałczyński K.I., Pieśni, reprint dr. okolicznościowy, Wyd. Gryf, Ciechanów b.r.w.

d’Heralde J.-B., Memoire d’un chirurgien dle la Grande Armee, Ed. Historique Teissedre, Paris 2002.

Hervieu E., Historique du 21e régiment d‘infanterie, 1610–1875, Ed. A. Dutemple, Paris 1876.

Journal des campagnes de Baron Percy chirurgien en chef de la Grande Armee (1754–1825) publié d’après inédits avec une introduction par, M. Emile Longin, Ed. „Plon”, Paris 1904.

Krzyś J., Służba zdrowia wojsk polskich 1806–1807, Koło Miłośników Dziejów Grudziądza, Grudziądz 2011.

Larrey D.J., Memoires de chirurgie et de campagnes, t. III, Ed. Smith, Paris 1812.

Lechartier G., Les Services de l’arrière à la Grande Armée en 1806–1807, Ed. Chapelot, Paris 1911.

Lechartier G., Le Manuevre de Pultusk 1806, Ed. Chapelot, Paris 1911.

Lechartier G., Manewr na Pułtusk, Napoleon V, Oświęcim 2011.

Les Étapes d’un commis des hôpitaux militaires sous l’Empire. La vie de Pierre. Jean-François Gubert (1776-1855)... d’après ses notes et sa correspondance, recueillies par Étienne Lefébure, b.m.w. 1912.

Nieuważny A., Napoleon na Mazowszu. Bitwy pod Pułtuskiem i Gołyminem 1806–1807, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 2007.

Pamiętniki Józefa Wybickiego senatora wojewody Królestwa Polskiego wydane z rękopismu przez E. Raczyńskiego, Drukarnia Walentego Stefańskiego, Poznań 1840.

Rembowski A., Źródła do historyi pułku polskiego lekkokonnego Gwardyi Napoleona I z rękopisów i druków oryginalnych, Druk. K. Rubieszewski i K. Wrotnowski, Warszawa 1899

Srogosz T., Lazarety główne na zapleczu działań armii francuskiej i polskiej w 1807 roku, „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną” 2000, t. VII, z. 2.

Tattet E., Journal d’un chirurgien de la Grande Armee L-V. Lagneau, Ed. Emipe-Paul Freres, Paris 1913.

Thiebault D.P.C.H., Manuel general du service des etatas-majors generaux et divisionnaires, Paris 1813.

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Wyd. Poznańskie, Poznań 1998.

Urządzenie Szpitalów dla Woysk Xięstwa Warszawskiego, w Drukarni Gazety Warszawskiey, Warszawa 1809.

Vingt-quatre Tableaux, présentant jour par jour les combats, siéges, batailles et victoires des Français, depuis le 30 janvier 1792 jusqu-’au 16 juin 1815, Ed. Germain Mathiot, Paris 1834.

Znosko A., Mały słownik wyrazów starocerkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1983.

Strony internetowe

http://kapliczki.org.pl/kapliczki/Karawaka.